By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 192-200
Annotation: Studie se zabývá vývojem existenciálního diskursu ve slovenské literatuře od 40. let 20. století. Autor se soustřeďuje na teoretickou a historickou...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 96-114; č. 3, s. 231-243; č. 4, s. 306-318
Annotation: Studie o změnách slovenské literární kritiky v období 1965-1970 vychází z tehdejších polemik a využívá teorii polí P. Bourdieua.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 371-385
Annotation: Studie rekonstruuje literární polemiku mezi spisovatelem a esejistou V. Mináčem a literárním kritikem M. Hamadou (emblematickou událost slovenského...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 528-531
Annotation: Portrét M. Hamady. Příspěvek pronesený 12. 9. 2013 v KC Dunaj v Bratislavě u příležitosti 80. narozenin M. Hamady.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 532-534
Annotation: Portrét M. Hamady, věnovaný zejm. jeho životu po roce 1989. Příspěvek pronesený 12. 9. 2013 v KC Dunaj v Bratislavě u příležitosti 80. narozenin...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 386-396
Annotation: Studie se zabývá sporem o básnickou sbírku M. Válka z roku 1965 "Milovanie v husej koži" mezi S. Šmatlákem a M. Hamadou jako jednou z klíčových...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 435-441
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci; blok příspěvků uvozen redakční poznámkou na s. 409.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 60-72
Annotation: Úvaha k problematice výkladu slovenské poezie šedesátých let 20. století, mj. k dobové literárněvědné teorii (K. Kosík, J. Mukařovský, J....
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 2, s. 172-176
Annotation: Esej ke vztahu politiky k literatuře a kultuře, na základě studie S. Šmatláka (Strana a literatúra; in: Romboid č. 3/1971) a monografie J. Škamly.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 6, s. 617-620
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 230-239
Annotation: Recenze níže zmíněných publikací zaměřených na české a slovenské literární baroko.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 331-334
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 2, s. 199-202
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 65-77
Annotation: Rozborová studie podrobně analyzující a srovnávající básnickou sbírku Príťažlivost M. Válka s jejím českým překladem M. Červenky (mj....
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 3, s. 334-339
Annotation: Studie k otázkám adekvátnosti literárněvědné terminologie literárnímu procesu, zejm. k pojmu literárního směru, navazuje na diskusi o literární...
Article