By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 37, 1990, č. 5, s. 481-482
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 36, 1989, č. 1, s. 101-102
Annotation: Recenze; Křenek Jiří.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 35, 1988, č. 5, s. 487-488
Annotation: Zpráva z brněnské konference k nedožitým 75. narozeninám J. H.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 35, 1988, č. 2, s. 197-198
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 34, 1987, č. 6, s. 562-563
Annotation: Nekrolog J. H. k 6. 8.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 33, 1986, č. 3, s. 318-320
Annotation: Medailón k 70. narozeninám J. H. 3. 12. 1982.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 4, s. 389-390
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 3, s. 356-360
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 669-670
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku k šedesátinám J. Hrabáka.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 2, s. 236
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 5, s. 531-532
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 6, s. 631-632
Annotation: Soubor glos k obsahu časopisu Česká literatura (ročník 20, č. 1-6/1972).
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 6, s. 637-639
Annotation: Životopisný portrét literárního vědce J. Hrabáka při příležitosti jeho šedesátých narozenin, mj. zmíněna vydaná bibliografie jeho díla.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 659-664
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 230-239
Annotation: Recenze níže zmíněných publikací zaměřených na české a slovenské literární baroko.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 451-452
Annotation: Glosa k níže zmíněné publikaci.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 3, s. 322-324
Annotation: Referát o níže zmíněné konferenci, mj. k příspěvkům uvedených vědců.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 4, s. 389-397
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím uvedených literárních vědců.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 2, s. 221-222
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Česká literatura (č. 4-6/1965), zejm. ke studiím níže zmíněných autorů o uvedených literátech.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 3, s. 313-316
Annotation: Referát o zasedání mezinárodní Edičně-textologické komise, mj. k referátům níže zmíněných vědců.
Article