By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 165-182
Annotation: Studie se zabývá koncepcí česko-slovenské vzájemnosti v cestopisu "Cesta Slováka ku bratrům slovenským na Moravě a v Čechách" J. M. Hurbana.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie se zabývá dílem "Slovensko a jeho život literárny" J. M. Hurbana. Autorka se soustřeďuje na pozorování idylických prvků, vyskytujících...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 37-45
Annotation: Studie se zabývá idyličností a malebností v cestopisech "Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku" A. Medňanského a "Prechádzka po považskom svete"...
Article
4
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 43-62
Annotation: Studie se zabývá postavou slovenského spisovatele D. Krmana jako symbolu v procesu ztvárňování lokální, náboženské a národní identity. Autor...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 87-103
Annotation: Studie se zabývá otázkou česko-slovenské vzájemnosti v druhé polovině 19. století. Autorka sleduje obraz vzájemných česko-slovenských vztahů...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 406-408
Annotation: Zpráva o konferenci.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 6, s. 485-486
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 6, s. 399-421
Annotation: Studie analyzuje dva katechismy z druhé poloviny 19. století z oblasti Vojvodiny; mj. s ohledem na dobovou diskuzi o žánru katechismu a specifickou...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 3, s. 222-237 a č. 4, s. 265-291
Annotation: Studie k výkladu romantismu podle J. Vlčka a jeho koncepci slovenských literárních dějin. Dokončení v č. 4/2014; k výkladům A. Budiloviče,...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, mim. č., s. 66-83
Annotation: Studie k historiografii slovenské literatury.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 6, s. 467-476
Annotation: Studie přednesená na 2. bohemistickém kongresu.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 42, 1995, č. 4, s. 248-259
Annotation: Studie; porovnání Tylovy novely s novelou: Hurban Jozef Miloslav, Od Silvestra do Troch král'ov.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 2, s. 197-200
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 3, s. 239-245
Annotation: Studie o česko-slovenských literárních vztazích v době národního obrození.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 172-198
Annotation: Studie s kapitolami: Básně v předbřeznových časopisech. - Ohlášení Maríny. - Rukopis Detvana.; Didaktická poezie. - Detvan, lidová slovesnost....
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 129-146
Annotation: Studie o slovenské literatuře štúrovského období a faktorech ovlivňujících vytváření širšího literárního povědomí (publikační možnosti,...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 5, s. 578-597
Annotation: Srovnávací studie k básnickému dílu K. Štúra a K. H. Máchy.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 231-235
Annotation: Recenze níže zmíněného periodického sborníku.
Article