By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 419-446
Annotation: Studie o procesu pravidelného opakování se jednotlivých procesů a jevů v rámci vývoje literatury, které jsou následně reflektovány v literární...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 61-71
Annotation: Přehledová studie k českým vědeckým exilovým institucím a pracovištím, mj. též k přenosu české strukturalistické tradice do zahraničí.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 2, s. 89-93
Annotation: O Vodičkově interpretaci role periody ve vývoji české prózy.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 2, s. 125-131
Annotation: Srovnávací studie o dějinách slovenské a polské literární vědy si všímá také vztahu slovenské literární vědy s Pražským lingvistickým...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 6, s. 477-490
Annotation: Studie přednesená na 2. bohemistickém kongresu.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 40, 1993, č. 5, s. 403-404
Annotation: Zpráva z mezinárodní konference Poetika literárních žánrů a směrů ve světle estetiky a poetiky Roama Jakobsona (Brno, 9. 9.-11. 9.).
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 385-393
Annotation: O výsledcích experimentálního psychosémantického výzkumu fonologické expresivity slovenských hlásek; - Mukařovský Jan, Jakobson Roman - o jejich...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 406-414
Annotation: Dodatek k příspěvku publikovaném v časopise Romboid (1990, č. 6 a 10 - dokumentujícímu na korespondenci J. Seiferta a L. Novomeského snahy o rehabilitaci...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 37, 1990, č. 4, s. 305-325
Annotation: Pražská škola (zejména o: Mukařovský Jan, Vodička Felix, Jakobson Roman); studie.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 1, s. 40-52
Annotation: Studie k novým směrům v estetice a literární teorii (mj. k recepční estetice).
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 110
Annotation: Glosa k návštěvě R. Jakobsona v Ústavu slovenskej literatúry SAV.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 6, s. 611-635
Annotation: Studie k teorii a metodám stylistické analýzy; zejm. klasifikace metod stylistické analýzy (dělení na metody s časovým aspektem - synchronická...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 2, s. 185-190
Annotation: Polemika s názory O. Čepana vyjádřenými ve studii Jazykové predpoklady montáže v poézii z níže zmíněného sborníku (s. 43-72).
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 604-611
Annotation: Studie k současnému stavu literárněvědného strukturalismu, zejm. k francouzskému, českému a slovenskému strukturalismu, mj. k přínosu Pražského...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 4, s. 364-371
Annotation: Překlad studie dokazující tendenci pravidelného verše k otevřené slabice v klauzule v některých slovanských literaturách (na příkladech zejm....
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 1, s. 55-66
Annotation: Životopisný portrét lingvisty a literárního vědce R. Jakobsona při příležitosti jeho sedmdesátých narozenin, mj. k jeho působení v Pražském...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 1, s. 3-10
Annotation: Vzpomínkový článek při příležitosti sedmdesátých narozenin R. Jakobsona, mj. k jeho přátelským vztahům ke členům sdružení Devětsil a...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 2, s. 167-179
Annotation: Přetisk zmíněných příspěvků z Konference o světové literární avantgardě. Uvozeno redakční poznámkou.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 1, s. 3-14
Annotation: Studie k uplatnění teorie informace v literární vědě; entropie a redundance jako estetické kategorie literárního díla, druhy informací v literárním...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 1, s. 15-37
Annotation: Studie k informační analýze verše vycházející z chápání jazyka jako kódu (jednotky, schéma, kódování); mj. k fonému jako nejmenší jednotce...
Article