By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 32, 1985, č. 4, s. 341-343
Annotation: Recenze; Jilemnický Peter.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 32-50
Annotation: Studie; mj. též k ustavování programu socialistického realismu.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 151-178
Annotation: Studie o bilancování české a slovenské literární tvorby na II. sjezdu československých spisovatelů, mj. k referátům níže zmíněných literárních...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 1, s. 92-93
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 673-674
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 4, s. 349-375
Annotation: Typologická analýza níže zmíněného románu P. Jilemnického ve srovnání s prózami V. Vančury a V. Ivanova.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 5, s. 437-443
Annotation: Esej k marxisticko-leninské estetice a literatuře socialistického realismu (při příležitosti 55. výročí VŘSR, komunistického převratu v Rusku).
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 4, s. 340-348
Annotation: Úvaha o významu tvorby L. Novomeského a skupiny DAV pro vývoj slovenské literatury socialistického realismu, mj. zmíněny inspirace skupiny DAV...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 233-242
Annotation: Studie k vývoji slovenské avantgardy v reakci na světovou avantgardu (mj. i český poetismus), zejm. k teoretické koncepci slovenské avantgardy a...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 5, s. 459-487
Annotation: Studie ke vzniku, vývoji a teoretickým východiskům slovenské básnické avantgardy skupiny a časopisu DAV, zejm. ve spojení se socialistickou ideologií...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 74-76
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 350-366
Annotation: Studie k významu časopisu Dav a skupiny umělců sdružených kolem něj, k dobovým reakcím na první vydání "periodické revue" Dav (Slovenské...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 2, s. 200-212
Annotation: Studie k vývoji a problematice klasifikace slovenské proletářské literatury (mj. o její interpretaci v Dejinách slovenskej literatúry), zejm. o...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 4, s. 419-431
Annotation: Studie k literárněteoretickému a kritickému dílu E. Urxe, zejm. k jeho meziválečným polemikám o proletářské literatuře, poválečné koncepci...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 1, s. 69-90
Annotation: Edice korespondence mezi komunistickým slovenským básníkem (českého původu) a manželkou F. Laurina - jedná se o milostné dopisy, jež byly literárním...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 2, s. 257-258
Annotation: Glosa k historii brněnské avantgardní skupiny; Jilemnického list ze 4. 11. 1935 v závěru přetištěn in extenso.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 2, s. 129-153
Annotation: Studie se zabývá poeticko-estetickými principy tzv. socialistické literatury; materiálovým východiskem jsou díla slovenské literatury 30. let...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 2, 1955, č. 2, s. 150-202
Annotation: Zveřejněný materiál z vědecké konference o P. Jilemnickém, kterou uspořádal Ústav slovenské literatúry ČSAV v Bratislavě 25. 5. 1954, konference...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 1, s. 39-52
Annotation: Stať M. Tomčíka se zaměřuje na vzájemné vztahy české a slovenské literatury ve 20. a 30. letech 20. století. V úvodu přichází s tezí, že...
Article