By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 6, s. 409-422
Annotation: Studie je člěněna do kapitol: Úvod; Umělecké dílo jako "svět"; "Svět díla" podle Jana Mukařovského a Romana Ingardena; Vodičkovo pojetí "fiktivního...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 4/5, s. 243-251
Annotation: Studie o problémech vymezení pojmu romantismus, především v souvislosti s pojmem biedermeier, inspirovaná především pojetím literárních dějin...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 6, s. 444-460
Annotation: Studie o žánru lyrické poezie z hlediska jeho zapojování do domácích literárních tradic.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 42, 1995, č. 4, s. 280-308
Annotation: Studie; porovnání literárněhistorických koncepcí: Dobrovský Josef, Jungmann Josef a Šafařík Pavel Josef.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 199-214
Annotation: Studie k cyklu osmi sonetů S. Jaszowského oslavujících slovanské vědce. V rámci studie citovány plné texty sonetů v polštině.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 147-171
Annotation: Studie; mj. k definicím umělecké prózy J. Dobrovského a J. Jungmanna, k níže zmíněným prózám a autorům.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 132-148
Annotation: Studie k otázce česko-slovenských vztahů v literatuře národního obrození a slovenskému vztahu k myšlence slovanské vzájemnosti ve 20. a 30....
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 5, s. 476-492
Annotation: Studie k roli folklóru a lidové slovesnosti v preromatismu a romantismu; autorka popisuje projevy "folklorismu" v literární tvorbě a teorii a ve sběratelské...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 1, s. 165-178
Annotation: Literárněhistorická studie je úvodní kapitolou 2. svazku Dějin slovenské literatury; v rámci tematizace prozodické problematiky (časoměrný...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 1, s. 121-123
Annotation: Glosa k dopisu S. Chalupky, který Literární archiv Národního musea získal od potomků J. Jungmanna; dopis je datován 28. 6. 1830 a tehdy osmnáctiletý...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 2, s. 262
Annotation: Anotace.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 4, 1957, č. 1, s. 99-101
Annotation: Recenze; autor upozorňuje též na některé chyby, jež se objevují v poznámkách tohoto vydání.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 1, s. 78-81
Annotation: Zpráva z pražské konference organizované Československou akademií věd ve dnech 30. 11. až 2. 12. 1953. Vystoupili na ní mj. Z. Nejedlý s úvodním...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 3, s. 294-303
Annotation: Studie k textologickým otázkám zpřístupňování díla významného slovenského básníka; mj. uvedena Vlčkova charakteristika rozsáhlých Hviezdoslavových...
Article