By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 1, s. 9-27
Annotation: Studie sledující vzájemné inspirace v básnické tvorbě obrozeneckých básníků: Ukrajince T. Ševčenka a Slováka J. Kollára.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 207-215
Annotation: Studie o "Cestopisu do Horní Italie" J. Kollára jako specifické realizaci žánru cestopisu. Autor se zaměřuje na ty fragmenty textu, které jsou...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie se zabývá dílem "Slovensko a jeho život literárny" J. M. Hurbana. Autorka se soustřeďuje na pozorování idylických prvků, vyskytujících...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 150-153
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 6, s. 435-453
Annotation: Studie se věnuje cestopisným článkům Félixe Kutlíka ze 60. let 20. století (vydaným anonymně a pod pseudonymem Felkovský; mj. o cestě do Prahy...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 449-461
Annotation: Studie o italských cestopisech G. Laskomerského.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 3, s. 255-258
Annotation: Recenze.
Article
8
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 4, s. 338-345
Annotation: Studie k projektu edice korespondence J. Kollára (projekt ÚSL SAV Listy Jána Kollára II. - III.).
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 2, s. 89-111
Annotation: Studie zaměřená na původ a vývoj postavy žalující bohyně Slávy v básnické skladbě Jána Kollára a dokládá její vazby na rakouské a uherské...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 201-219
Annotation: Studie se soustředí na fenomén exodu jako jeden ze základních faktů života J. Kollára a prezentuje jeho odraz v Kollárově literárním díle;...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 2, s. 189-191
Annotation: Recenze níže zmíněného souboru studií, mj. o J. Kollárovi.
Article
13
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 6, s. 432-442
Annotation: Studie ke slovenským pohádkám z níže zmíněného souboru J. Kollára, zejm. k soustavě slovenské mytologie v nich zachycené, k pohádkovým postavám...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 81-103
Annotation: Studie, pracující se slovenským materiálem.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 5, s. 372-383
Annotation: Studie, soustředěná k elegické postavě lkající ženy v Kollárově souboru Slávy dcera.
Article
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 4/5, s. 243-251
Annotation: Studie o problémech vymezení pojmu romantismus, především v souvislosti s pojmem biedermeier, inspirovaná především pojetím literárních dějin...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 4, s. 249-259
Annotation: Studie o zdrojích a logice formování slovenské národní identity v době od 16. do 19. století s poukazy k roli češtiny, cyrilometodějské a husitské...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article