By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 3, s. 201-210
Annotation: Studie analyzující níže zmíněné dílo A. Doležala s důrazem na kombinaci slova a obrazu, zejm. v souvislosti s inspirací dílem J. A. Komenského.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 6, s. 423-443
Annotation: Studie o proměnách prozodického systému v slovenské poezii osvícenského období na základě vztahů mezi teoretickými pojednáními a praxí.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 4, s. 273-278
Annotation: O versologické rozpravě J. A. K. O poezii české (v tzv. leningradském sborníku šesti spisů Komenského) a o jeho časoměrné duchovní lyrice;...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 2, s. 143-149
Annotation: Ján Duchoň; studie srovnávající estetické (poetické i rétorické) teorie J. A. K. a J. D. (na základě jejich prací: O poezii české; Od král'ovstva...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 2, s. 179-181
Annotation: Referát o mezinárodní konferenci uspořádané v Bratislavě k 400. výročí narození J. A. K. pod názvem J. A. Komenský a slovenská kultúra (30.-31....
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 39, 1992, č. 4, s. 289
Annotation: Třanovský Jiří, Tranovský Juraj; referát o semináři konaném v Bratislavě k 400. výročí narození a 355. výročí úmrtí J. T. (usp. Ústav...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 36, 1989, č. 2, s. 188-190
Annotation: Zpráva z 15. komeniologického kolokvia (Uherský Brod, 13. 9. - 15. 9. 1988).
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 3, s. 311-313
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 230-239
Annotation: Recenze níže zmíněných publikací zaměřených na české a slovenské literární baroko.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 4, s. 399-411
Annotation: Studie polemizující se statí M. Vyvíjalové (in: Slovenská literatúra č. 1/1969); k anonymním kritickým ohlasům (v Annálech S. Ambrosia) na...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 457-470
Annotation: Studie k metodologickým sporům provázejícím vznik a počátky slovenské literatury pro děti a mládež, mj. k níže zmíněným autorům a dílům...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 4, s. 441-442
Annotation: Recenzní glosa k níže zmíněnému sborníku.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 1, s. 121
Annotation: Glosy k obsahu sborníku Acta Comeniana.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 2, s. 259-260
Annotation: Polemická glosa k reakci F. R. Tichého (in: Slovenská literatúra 5, 1958, č. 3) na autorovu stať "Komenský a Slovensko" (in: Naša veda 4, 1957,...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 2, s. 263
Annotation: Glosa komentující obsah periodika Acta Comeniana - Archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského (17, 1958, č. 2); číslo tematizuje...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 2, s. 261-262
Annotation: Glosa o komeniologické studii "Divadlo ako súčasť výchovného systému J. A. Komenského a jeho ohlas na slovenských školách" (in: Slovenské divadlo...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 2, s. 262
Annotation: Anotace.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 3, s. 334-339
Annotation: Studie o pramenech k překladu patrně nejznámějšího Komenského díla.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 3, s. 375-376
Annotation: Glosa o stejnojmenné komeniologické studii J. B. Čapka uveřejněné v časopise Naša veda (5, 1957, s. 354-363); autor glosy odmítá hypotézu o...
Article