By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 93-104
Annotation: Studie o analogiích v básnické tvorbě T. Ševčenka a slovenských romantických básníků: S. Chalupka, A. Sládkoviče, J. Kráľe a J. Botta.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 15-26
Annotation: Studie se zabývá koexistenci idyly a melancholie v slovenské romantické literatuře a odkazuje na studie polských literárních teoretiků a historiků,...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 5-31
Annotation: Studie pojednává o alegorii prokleté krajiny ve slovenské romantické literatuře. Autorka se soustřeďuje na tvorbu básníků spojených s tzv....
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 200-207
Annotation: Studie rozebírá mezigenerační spory mezi autory nadrealismu (spolu s jejich generačními kritiky) a představiteli starší generace, především...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 58-63
Annotation: Rozhovor je součástí dosud nepublikované knihy rozhovorů, které J. E. Bor roku 1944 udělal s několika představiteli tehdejšího slovenského...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 3, s. 203-230
Annotation: Studie zabývající se tematizací tělesnosti v díle slovenských romantických básníků.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 113-131
Annotation: Studie chronologicky sledující vývoj názorů A. Matušky na romantickou poezii, mj. ve srovnání s koncepcí F. X. Šaldy. Obsahuje životopisné...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 81-97
Annotation: Studie mapující přínos M. Pišúta k výzkumu slovenského romantismu. Při příležitosti sedmdesátého výročí narození M. Pišúta.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 172-198
Annotation: Studie s kapitolami: Básně v předbřeznových časopisech. - Ohlášení Maríny. - Rukopis Detvana.; Didaktická poezie. - Detvan, lidová slovesnost....
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 4, s. 329-341
Annotation: Studie k vývoji slovenského literárního romantismu.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 5, s. 433-439
Annotation: Studie k československému zaměření a kosmopolitní orientaci slovenských autorů skupiny DAV.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 1, s. 66-71
Annotation: Studie k žánru dumy ve štúrovské poezii.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 5, s. 484-496
Annotation: Studie ke slovenským prvkům v souboru impresionistických próz Dojmy a potulky spisovatele a malíře M. Jiránka, zejm. ke zpracování jánošíkovské...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 276-288
Annotation: Studie k překladu verše, zejm. k zachování rytmické identity přeložené básnické skladby na příkladech Zvěřinova překladu Hviezdoslavovy...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 537-554
Annotation: Studie vycházející z teorie G. W. F. Hegela o zániku eposu, opouštění velkých národních témat a příklonu poezie k subjektivitě; autor sleduje...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 4, s. 389-397
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím uvedených literárních vědců.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 90-97
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 5, s. 525-529
Annotation: Studie ke vztahu P. Bezruče ke Slovensku a slovenské literatuře, zejm. k možným inspiracím a vzájemným vlivům poezie P. Bezruče a veršů J....
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 567-580
Annotation: Studie k rytmotvorným prvkům verše, syntaxi a metru, mj. k štúrovskému romantickému verši (dvanáctislabičnému) a jeho překladu do češtiny...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 2, s. 146-165
Annotation: Studie k situaci české literatury po roce 1848, zejm. k česko-slovenským kontaktům prostřednictvím literárních časopisů. Obsahuje otisk dopisu...
Article