By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 115-138
Annotation: Studie o literárněkritické a uměleckokritické činnosti Š. Krčmérého. Autorka se soustřeďuje na ukázání, jak Krčmérého tradicionalismus...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 462-476
Annotation: Studie o žánrech příležitostné poezie (vzkaz, apel, poselství) ve slovenské literatuře 1. poloviny 20. století jako projevech napětí mezi modernistickými...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 236-249
Annotation: Studie se zabývá vývojem žánru balady ve slovenské literatuře po roku 1945. Autorka se soustřeďuje hlavně na proměny žánru v 50. a 60. letech....
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 359-367
Annotation: Studie se věnuje libretu k výstavě dějin slovenské literatury v meziválečném období, kterého autorem byl Š. Druga.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 172-198
Annotation: Studie s kapitolami: Básně v předbřeznových časopisech. - Ohlášení Maríny. - Rukopis Detvana.; Didaktická poezie. - Detvan, lidová slovesnost....
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 1, s. 101-103
Annotation: Recenze dvou svazků níže zmíněného sborníku.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 231-235
Annotation: Recenze níže zmíněného periodického sborníku.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 3, s. 345-347
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 5, s. 545-561
Annotation: Studie, zejm. k významu paralelismu v lidové poezii, obsahuje ukázky ze slovenské lidové slovesnosti.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 6, s. 593-594
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 6, s. 611-613
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 6, s. 563-577
Annotation: Přehledová studie k literárněhistorickému dílu slovenského literárního vědce a spisovatele Š. Krčméryho.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 6, s. 541-562
Annotation: Srovnávací studie k názorovým souvislostem díla slovenského spisovatele a literárního vědce Š. Krčméryho s filozofickými a estetickými teoriemi...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 1, s. 14-25
Annotation: Studie k teoretické a formální diferenciaci slovenské poezie po roce 1918, mj. k českým vlivům ve slovenské poezii.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 632-633
Annotation: Glosa k obsahu pátého ročníku časopisu Estetika, zejm. k č. 1 a 2/1968, mj. k níže uvedeným autorům.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 107-111
Annotation: Edice česky psané parodické básnické skladby Š. Krčméryho Slávy vnučka s úvodním komentářem.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 1, s. 39-52
Annotation: Stať M. Tomčíka se zaměřuje na vzájemné vztahy české a slovenské literatury ve 20. a 30. letech 20. století. V úvodu přichází s tezí, že...
Article