By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 75-77
Annotation: Recenze.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 4/5, s. 243-251
Annotation: Studie o problémech vymezení pojmu romantismus, především v souvislosti s pojmem biedermeier, inspirovaná především pojetím literárních dějin...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 6, s. 444-460
Annotation: Studie o žánru lyrické poezie z hlediska jeho zapojování do domácích literárních tradic.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2000, č. 6, s. 467-476
Annotation: Studie přednesená na 2. bohemistickém kongresu.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 35, 1988, č. 3, s. 284-286
Annotation: Recenze; Mácha Karel Hynek.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 34, 1987, č. 2, s. 211-212
Annotation: Zpráva o mezinárodní akci konané 3. 11. - 4. 11. 1986.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 33, 1986, č. 3, s. 314-316
Annotation: Recenze; Mácha Karel Hynek.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 113-131
Annotation: Studie chronologicky sledující vývoj názorů A. Matušky na romantickou poezii, mj. ve srovnání s koncepcí F. X. Šaldy. Obsahuje životopisné...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 6, s. 580-594
Annotation: Studie s kapitolami Matematika a vědy o umění; Počítače a vědy o umění.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 81-97
Annotation: Studie mapující přínos M. Pišúta k výzkumu slovenského romantismu. Při příležitosti sedmdesátého výročí narození M. Pišúta.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 5, s. 578-597
Annotation: Srovnávací studie k básnickému dílu K. Štúra a K. H. Máchy.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 2, s. 154-169
Annotation: Studie k romantické poémě, zejm. v anglické literatuře a v literaturách slovanských (ruské, polské, české, slovenské, srbské), mj. k níže...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 5, s. 464-476
Annotation: Studie srovnávající níže zmíněné básnické skladby, k vlivu básnického díla K. H. Máchy na poezii štúrovské generace.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 530-536
Annotation: Recenze jedenáctého svazku níže zmíněného sborníku.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 276-288
Annotation: Studie k překladu verše, zejm. k zachování rytmické identity přeložené básnické skladby na příkladech Zvěřinova překladu Hviezdoslavovy...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 5, s. 515-518
Annotation: Recenze.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 4, s. 389-397
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím uvedených literárních vědců.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 1, s. 15-37
Annotation: Studie k informační analýze verše vycházející z chápání jazyka jako kódu (jednotky, schéma, kódování); mj. k fonému jako nejmenší jednotce...
Article