By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 666-693
Annotation: Studie k definici socialistického realismu, vývoji teorie socialistického realismu a marxistické estetiky, k pojetí skutečnosti a pravdivému zobrazení...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 4, s. 486-489
Annotation: Recenze dvou níže zmíněných monografií.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 4, s. 473-476
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 201-225
Annotation: Překlad studie (s oddíly Prípravné etapy vzniku socialistického realizmu; Vývinové etapy socialistického realizmu; Vznik pojmu socialistický realizmus;...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 1, s. 3-15
Annotation: Studie k marxisticko-leninskému a "západnímu" pojetí literární historie.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 1, s. 40-52
Annotation: Studie k novým směrům v estetice a literární teorii (mj. k recepční estetice).
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 2, s. 105-118
Annotation: Studie, mj. ke vztahu fabule a syžetu a procesu generování literárního textu.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 4, s. 346-361
Annotation: Recenze níže zmíněné kolektivní publikace.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 2, s. 172-176
Annotation: Esej ke vztahu politiky k literatuře a kultuře, na základě studie S. Šmatláka (Strana a literatúra; in: Romboid č. 3/1971) a monografie J. Škamly.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 3, s. 306-320
Annotation: Recenze níže zmíněné knihy, zejm. ke vztahu strukturalismu, marxismu a teoretických konceptů S. Freuda.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 28-42
Annotation: Studie o vztahu literatury k mimoliterárním jevům (literatura jako konstitutivní část společenského života), mj. k realistickému pojetí literatury,...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 106
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 64-73
Annotation: Studie k rozporům ve výkladu pojmu realismus; východiskem je níže zmíněná publikace R. Garaudyho; mj. k pojmu realismus v marxistické estetice...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 1-21
Annotation: Studie k osobnosti a dílu Ľ. Štúra při příležitosti stotřicátého výročí jeho narození, zejm. k jeho roli v procesu slovenského národního...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 383-406
Annotation: Studie k potřebě integrace literárněvědných výzkumů v opozici ke strukturální analýze, mj. o společenské funkci literatury, filosofických...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 7, 1960, č. 1, s. 3-32
Annotation: Studie, která sice vychází z materiálu ruské (sovětské) literatury, nicméně dotýká se obecnějších teoreticko-estetických a ideologických...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 7, 1960, č. 4, s. 439-447
Annotation: Recenzní studie.
Article