By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 81-103
Annotation: Studie se zaměřuje na přijetí raného díla A. Matuška, které významně ovlivnil kulturní život první poloviny 30. let. Studie se skládá ze...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 508-527
Annotation: Cílem studie je na základě archivního nálezu nepublikovaného textu D. Tatarky "Náš spoločný predok Kukučín", zabaveného cenzurou roku 1957,...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 4, s. 358-366
Annotation: Přetisk příspěvku proneseného na níže zmíněné konferenci. Autor mapuje názory kritiků z okruhu časopisu DAV na kritickou metodu F. X. Šaldy...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 20-33
Annotation: Výběr z příspěvků pronesených na níže zmíněném semináři o skupině R 10, vytvořené slovenskými pražskými vysokoškoláky ve 30. letech...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 113-131
Annotation: Studie chronologicky sledující vývoj názorů A. Matušky na romantickou poezii, mj. ve srovnání s koncepcí F. X. Šaldy. Obsahuje životopisné...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 133-142
Annotation: Studie ke kritické činnosti A. Matušky.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 239-242
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 151-178
Annotation: Studie o bilancování české a slovenské literární tvorby na II. sjezdu československých spisovatelů, mj. k referátům níže zmíněných literárních...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 231-235
Annotation: Recenze níže zmíněného periodického sborníku.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 3, s. 345-347
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 2, s. 182-186
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 2, s. 196-199
Annotation: Nekrolog slovenského literárního vědce.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 4, s. 400-402
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 1, s. 93-96
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 6, s. 617-620
Annotation: Recenze.
Article
17
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 1, s. 30-47
Annotation: Studie k proměnám slovenské (a české) literatury po roce 1945, autor rozlišuje tři fáze literárního vývoje: pohyb k utilitarizmu v poválečných...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 634
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Romboid (č. 1-3/1968).
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 3, s. 276-289
Annotation: Soubor materiálů k monografii A. Matušky o K. Čapkovi (na základě diskuse při obhajobě disertační práce A. Matušky). Obsahuje níže zmíněné...
Article