By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, mim. č., s. 108-123
Annotation: Studie k percepci, zážitkovosti a modální sémiotice v teorii umění.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 2, s. 143-155
Annotation: Autorka studie se pokouší systematizovat poznatky slovenské textologie ve druhé polovině 20. století.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 73-74
Annotation: Vzpomínky na literárního vědce F. Mika.
Article
4
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 608
Annotation: Referát o konferenci; mj. zmíněno úmrtí F. Mika.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 7-9
Annotation: Přetisk příspěvku o inspiračním potenciálu literárněvědného díla F. Mika předneseného na níže zmíněném semináři pořádaného u příležitosti...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 10-13
Annotation: Přetisk příspěvku o výrazových kvalitách vědeckého díla F. Mika předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 14-18
Annotation: Přetisk příspěvku k významu pojmu "zážitkovost výrazu" v literárněvědném a stylistickém díle F. Mika, předneseného na níže zmíněném...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 19-23
Annotation: Přetisk příspěvku k vymezení ontologického statutu literárního díla podle F. Mika (zejm. k pojmu "recepčné bytie diela"), předneseného na...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 24-28
Annotation: Přetisk příspěvku k interpretační metodě F. Mika, předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F....
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 29-32
Annotation: Přetisk vzpomínkového příspěvku o odborných konzultacích s F. Mikem - mj. k centrálním pojmům jeho literárněvědného uvažování - předneseného...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 35-40
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistice, recepci a analýze textu podle výkladu F. Mika, předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 41-45
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika (zejm. k pojmu "lomený štýl"), předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 46-51
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika a jeho výkladu literární komunikace, zejm. k jeho definici stylu a vlastností výrazové soustavy,...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 52-56
Annotation: Přetisk příspěvku ke stylistické koncepci F. Mika a jeho výkladu literární komunikace a interpretace uměleckého textu ve vztahu ke strukturalistické...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 57-63
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F. Mika.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 60-72
Annotation: Úvaha k problematice výkladu slovenské poezie šedesátých let 20. století, mj. k dobové literárněvědné teorii (K. Kosík, J. Mukařovský, J....
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6* (mimořádné číslo), s. 3-4
Annotation: Úvodník k číslu přetiskujícímu příspěvky přednesené na níže zmíněném semináři pořádaném u příležitosti 90. narozenin F. Mika (příspěvky...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 75-78
Annotation: Referát o mezinárodní vědecké konferenci v rámci projektu Európske kontexty interkultúrnej komunikácie (při příležitosti patnáctého výročí...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 1, s. 69-72
Annotation: Portrét L. Plesníka.
Article