By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 192-200
Annotation: Studie se zabývá vývojem existenciálního diskursu ve slovenské literatuře od 40. let 20. století. Autor se soustřeďuje na teoretickou a historickou...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 6, s. 479-484
Annotation: Studie na příkladu sbírky povídek Vladimíra Mináče Z nedávnych čias, jejíž vydání zakázala roku 1957 Hlavná správa tlačového dozoru,...
Article
3
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 1, s. 15-33
Annotation: Studie o pokračování řízení kultury, cenzury a zřízení Hlavní správy tiskového dozoru 22. 4. 1953 na Slovensku v době tzv. liberalizace; připojeny...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 96-114; č. 3, s. 231-243; č. 4, s. 306-318
Annotation: Studie o změnách slovenské literární kritiky v období 1965-1970 vychází z tehdejších polemik a využívá teorii polí P. Bourdieua.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 409-417
Annotation: Studie analyzuje vybrané diskuse první poloviny 50. let 20. století, které byly spojené s přípravou 2. sjezdu československých spisovatelů v...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 5, s. 371-385
Annotation: Studie rekonstruuje literární polemiku mezi spisovatelem a esejistou V. Mináčem a literárním kritikem M. Hamadou (emblematickou událost slovenského...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 4, s. 265-303
Annotation: Studie se opírá o nálezy, které byly autorovi poskytnuty v Slovenskom národnom archíve, a sice o nezveřejněné, cenzurou nepovolené texty slovenského...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 2, s. 98-104
Annotation: Otisk příspěvku k proměně hodnotovo-estetického paradigmatu v české a slovenské kultuře 60. let, proneseného na níže zmíněném semináři.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 435-441
Annotation: Přetisk příspěvku předneseného na níže zmíněné konferenci; blok příspěvků uvozen redakční poznámkou na s. 409.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 1, s. 71-75
Annotation: Recenze. Autor se kriticky vyjadřuje k pojetí románové trilogie V. Mináče Generácie v Pokorného monografii.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 3, s. 217-238
Annotation: Studie k memoárové, biografické a autobiografické literatuře; zejm. k vývoji zmíněných žánrů ve slovenské literatuře s důrazem na období...
Article
15
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 726-728
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 492-493
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku konference konané k 180. výročí narození J. Kollára.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 151-178
Annotation: Studie o bilancování české a slovenské literární tvorby na II. sjezdu československých spisovatelů, mj. k referátům níže zmíněných literárních...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 1, s. 92-93
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 6, s. 576-594
Annotation: Přetisk vybraných příspěvků pronesených na níže zmíněné konferenci.
Article