By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 419-446
Annotation: Studie o procesu pravidelného opakování se jednotlivých procesů a jevů v rámci vývoje literatury, které jsou následně reflektovány v literární...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 1, s. 60-72
Annotation: Úvaha k problematice výkladu slovenské poezie šedesátých let 20. století, mj. k dobové literárněvědné teorii (K. Kosík, J. Mukařovský, J....
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 57-63
Annotation: Přetisk příspěvku z níže zmíněné konference; podoby české a slovenské literatury v šedesátých letech 20. století s důrazem na lyrizaci...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 61-71
Annotation: Přehledová studie k českým vědeckým exilovým institucím a pracovištím, mj. též k přenosu české strukturalistické tradice do zahraničí.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 165-172
Annotation: Studie o literárněhistorických konceptech J. Mukařovského a F. Vodičky.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 4, s. 309-311
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 2, s. 152-153
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 6, s. 409-422
Annotation: Studie je člěněna do kapitol: Úvod; Umělecké dílo jako "svět"; "Svět díla" podle Jana Mukařovského a Romana Ingardena; Vodičkovo pojetí "fiktivního...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 4/5, s. 243-251
Annotation: Studie o problémech vymezení pojmu romantismus, především v souvislosti s pojmem biedermeier, inspirovaná především pojetím literárních dějin...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 2, s. 89-93
Annotation: O Vodičkově interpretaci role periody ve vývoji české prózy.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 2, s. 125-131
Annotation: Srovnávací studie o dějinách slovenské a polské literární vědy si všímá také vztahu slovenské literární vědy s Pražským lingvistickým...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 40, 1993, č. 1, s. 75-77
Annotation: Recenze; Mukařovský Jan.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 385-393
Annotation: O výsledcích experimentálního psychosémantického výzkumu fonologické expresivity slovenských hlásek; - Mukařovský Jan, Jakobson Roman - o jejich...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 423-428
Annotation: Referát přednesený 3. 9. 1991 na dobříšské konferenci Pražská strukturalistická škola, historie a perspektivy (K stému výročí narození...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 433-437
Annotation: O interpretaci literárního díla; Mukařovský Jan.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 346-357
Annotation: Studie o J. M., zejména o jeho působení na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě v letech 1931-1937.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 372-384
Annotation: Studie.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 415-417
Annotation: Text určený k přednesu (ale nepřednesený) na slavnosti k 80. narozeninám J. M. (11. 11. 1971 v pražském Domu novinářů); s dodatkem datovaným...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 418-422
Annotation: Část přednášky, pronesené 19. 6. 1991 na zasedání Slovenské literárněvědné společnosti.
Article