By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 4, s. 348-351
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 59, 2012, č. 4, s. 312-323
Annotation: Studie věnovaná zejm. Nerudově sbírce Balady a romance.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 5, s. 449-461
Annotation: Přetisk příspěvku sledujícího vývoj divadelní kritiky ve 30. a 40. letech 19. století, předneseného na níže zmíněné konferenci. Blok příspěvků...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 46, 1999, č. 1, s. 67-69
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 31, 1984, č. 4, s. 305-324; č. 5, s. 402-415
Annotation: Srovnávací studie poezie J. N. a Pavla Országha Hviezdoslava.
Article
6
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 1, s. 93-94
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 5, s. 433-439
Annotation: Studie k československému zaměření a kosmopolitní orientaci slovenských autorů skupiny DAV.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 239-245
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 2, s. 162-164
Annotation: Polemika se zmínkou I. Kusého (ve studii Vajanský v literárnom vývoji, s. 117-136) o analogii vztahu Hálek-Neruda se vztahem Vajanský-Hviezdoslav.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 2, s. 200-202
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 615-617
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 1, s. 15-37
Annotation: Studie k informační analýze verše vycházející z chápání jazyka jako kódu (jednotky, schéma, kódování); mj. k fonému jako nejmenší jednotce...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 2, s. 218-219
Annotation: Recenzní glosa k referátu A. V. Čičerina z pátého mezinárodního sjezdu slavistů v Sofii (Nerudovská etapa v dějinách kritického realismu).
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 3, s. 367-374
Annotation: Článek informující o překládání děl české a slovenské literatury do čínštiny v letech 1919-1959 a nejpreferovanějších českých a slovenských...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 2, s. 146-165
Annotation: Studie k situaci české literatury po roce 1848, zejm. k česko-slovenským kontaktům prostřednictvím literárních časopisů. Obsahuje otisk dopisu...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 2, s. 166-178
Annotation: Studie k česko-slovenským literárním vztahům v sedmdesátých letech 19. století, situace slovenské literatury po roce 1870, reakce na slovenskou...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 3, s. 383
Annotation: Glosa.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 4, s. 506-507
Annotation: Glosa k 2. a 3. číslu České literatury (8, 1959); vyzdviženy studie Z. Pešata o Macharovi, M. Pohorského a M. Grygara o Nerudovi, J. Poláka o Sládkovi...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 1, s. 124
Annotation: Anotace.
Article