By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 235-245
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích a způsobech prezentace Bratislavy v českých cestopisech meziválečného období. Autorka se soustřeďuje na...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 6, s. 488-494
Annotation: Studie se soustředí na identifikaci westernových motivů a syžetů v české próze 20. století odehrávající se v prostoru východních Karpat....
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 259-271
Annotation: Studie k vlivu vitalistické filozofie H. Bergsona a českého vitalisticky orientovaného myšlení na poezii J. Smreka.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 3, s. 228-242
Annotation: Studie založená na srovnání básnického vývoje S. K. Neumanna, A. Bloka a I. Kraska.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 1, s. 14-25
Annotation: Studie k teoretické a formální diferenciaci slovenské poezie po roce 1918, mj. k českým vlivům ve slovenské poezii.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 6, s. 664-665
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 549-550
Annotation: Glosa k obsahu níže zmíněných sborníků.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 1, s. 3-10
Annotation: Vzpomínkový článek při příležitosti sedmdesátých narozenin R. Jakobsona, mj. k jeho přátelským vztahům ke členům sdružení Devětsil a...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 3, s. 312-315
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 2, s. 227
Annotation: Recenzní glosa.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 3, s. 299-301
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 133
Annotation: Recenzní glosy k níže zmíněným knihám.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 3, s. 390-391
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 1, s. 105-106
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 7, 1960, č. 3, s. 336-345
Annotation: Studie v teoretické perspektivě zkoumá estetické, ideologické a poetické principy literatury soscialistického realismu; autor se dotýká rovněž...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 1, s. 179-191
Annotation: Studie o básnické generaci devadesátých let 19. století a o autorech nultých desátých let 20. století.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 2, s. 245-247
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 3, s. 381-382
Annotation: Glosa ke sborníku, obsahujícímu mj. studie R. Pytlíka o J. Haškovi a jeho účasti v Rudé armádě, J. Václavkové o B. Václavkovi, F. Kautmana...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 2, s. 254-255
Annotation: Recenzní glosa k monografii pojednávající Neumannovo působení v časopisu Červen.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 3, 1956, č. 1, s. 125-126
Annotation: Článek shrnuje obsah příspěvků ve 3. č. časopisu Česká literatura, které je věnováno životu a dílu S. K. Neumanna. Velkou pozornost věnuje...
Article