By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 1, s. 30-52
Annotation: Studie k litanické formě ve slovenské literatuře vycházející zejm. z níže zmíněné studie P. Winczera; mj. ve srovnání s francouzskou a českou...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 30, 1983, č. 3, s. 286-287
Annotation: Recenze; též o: M. B., Vladislav Vančura, Praha, Horizont 1981, 168 s.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 500-501
Annotation: Recenze.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 629-642
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou básnickou skladbu L. Novomeského, mj. ve srovnání s básnickými skladbami V. Nezvala.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 1, s. 95-97
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 435-436
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným publikacím vydaným k padesátému výročí založení Komunistické strany Československa.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 1, s. 14-25
Annotation: Studie k teoretické a formální diferenciaci slovenské poezie po roce 1918, mj. k českým vlivům ve slovenské poezii.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 321-337
Annotation: Přetisk studie (in: Voprosy literatury, č. 1, roč. 16/1972, s. 701-88) ke stavu soudobé literární kritiky, k teorii socialistického realismu a marxistické...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 366-379
Annotation: Studie analyzující vlivy surrealismu a tvorby G. Apollinaira a V. Nezvala v níže zmíněné básnické skladbě V. Reisela.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 5, s. 459-487
Annotation: Studie ke vzniku, vývoji a teoretickým východiskům slovenské básnické avantgardy skupiny a časopisu DAV, zejm. ve spojení se socialistickou ideologií...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 1, s. 3-10
Annotation: Vzpomínkový článek při příležitosti sedmdesátých narozenin R. Jakobsona, mj. k jeho přátelským vztahům ke členům sdružení Devětsil a...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 100-102
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 22-31
Annotation: Studie ke vzniku a vývoji slovenského nadrealismu (zejm. k osobnosti R. Fabryho a jeho básnické sbírce Uťaté ruky), mj. ke vzniku prvních surrealistických...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 5, s. 523-525
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 3, s. 319-320
Annotation: Glosa k novému vydání Moderních básnických směrů V. Nezvala, mj. k Nezvalovu chápání surrealismu a k roli fantazie v poezii.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 2, s. 184-185
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 3, s. 369-371
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 1, s. 123
Annotation: Anotace.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 1, s. 39-52
Annotation: Studie k dějinám slovenské poezie po roce 1918; s přihlédnutím na význam českých literárních a estetických vlivů (S. K. Neumann, Z. Nejedlý)...
Article