By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 478-494
Annotation: Studie o počátcích vývoje a historického významu socialistického realismu ve slovenské literatuře v meziválečném období.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 340-352
Annotation: Studie se věnuje životu a vědecké kariéře Š. Druga. Autorka vychází z archivních materiálů.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 491-508
Annotation: Studie o tvůrčím vývoji a transformaci poetiky L. Novomeského v letech 1923-1939 v porovnání s generačními vrstevníky J. Smrekem a J. Poničanem.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 417-431
Annotation: Druhá, závěrečná část studie analyzující formování konceptu socialistického realismu. Zmíněni níže uvedení.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 406-414
Annotation: Dodatek k příspěvku publikovaném v časopise Romboid (1990, č. 6 a 10 - dokumentujícímu na korespondenci J. Seiferta a L. Novomeského snahy o rehabilitaci...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 80-87
Annotation: Studie k činnosti L. Novomeského v Památníku národního písemnictví a k rukopisným poznámkám uloženým v Literárním archivu PNP vztahujícím...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 1, s. 88-91
Annotation: Úvaha.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 3, s. 256-268
Annotation: Studie k zobrazení Slovenského národního povstání 29. 8. 1944 v české poezii.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 1, s. 120-122
Annotation: Nekrolog L. Novomeského.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 629-642
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou básnickou skladbu L. Novomeského, mj. ve srovnání s básnickými skladbami V. Nezvala.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 149-169
Annotation: Studie o socialistickém realismu jako syntetické umělecké metodě, zejm. ke koncepci socialistické literatury podle L. Novomeského, B. Václavka...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 2, s. 171-173
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 3, s. 289-290
Annotation: Recenze sborníku k 70. narozeninám L. Novomeského.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 4, s. 379-383
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 22, 1975, č. 5, s. 462-466
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 624-631
Annotation: Srovnávací studie k dílu J. Wolkera a L. Novomeského, obsahuje citace básní.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 614-623
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou básnickou skladbu.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 596-613
Annotation: Studie k básnické tvorbě L. Novomeského, zejm. k níže zmíněným dílům.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 583-595
Annotation: Srovnávací studie k wolkerovské inspiraci v díle L. Novomeského.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 3, s. 290-302
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou báseň L. Novomeského.
Article