By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 3, s. 255-258
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 1, s. 99-102
Annotation: Recenze.
Article
3
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 81-97
Annotation: Studie mapující přínos M. Pišúta k výzkumu slovenského romantismu. Při příležitosti sedmdesátého výročí narození M. Pišúta.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 5, s. 596-599
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 1, s. 101-104
Annotation: Referát o konferenci.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 5, s. 531-532
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 6, s. 659-660
Annotation: Recenzní glosa k příspěvkům v níže zmíněném sborníku.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 1, s. 1-8
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního historika a teoretika M. Pišúta při příležitosti jeho šedesátých narozenin.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 2, s. 97-123
Annotation: Studie k dějinám slovenského nadrealismu, k jeho koncepci a přijímání, zejm. ke vztahu nadrealismu ke světovému surrealismu, mj. k charakteru...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 90-97
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 612-615
Annotation: Recenze hodnotící obsah níže zmíněného sborníku v letech 1958-1964.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 4, s. 413-415
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 2, s. 200-212
Annotation: Studie k vývoji a problematice klasifikace slovenské proletářské literatury (mj. o její interpretaci v Dejinách slovenskej literatúry), zejm. o...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 2, s. 257
Annotation: Anotace.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 2, 1955, č. 1, s. 117
Annotation: Glosa komentuje slabiny a přednosti znovuvydaných Vlčkových Dějin. Kritika směřuje především k jejich vydavateli - Milanu Pišútovi. Pozitivně...
Article