By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 478-494
Annotation: Studie o počátcích vývoje a historického významu socialistického realismu ve slovenské literatuře v meziválečném období.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 200-207
Annotation: Studie rozebírá mezigenerační spory mezi autory nadrealismu (spolu s jejich generačními kritiky) a představiteli starší generace, především...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 6, s. 449-468
Annotation: Studie o transformaci a identifikaci básnického gesta J. Poničana ve stěžejní fázi jeho tvorby, tj. v 1. pol. 20. století. Studie rozebírá vývoj...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 491-508
Annotation: Studie o tvůrčím vývoji a transformaci poetiky L. Novomeského v letech 1923-1939 v porovnání s generačními vrstevníky J. Smrekem a J. Poničanem.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 3, s. 169-236
Annotation: Blok příspěvků přednesených na seminářích konaných v rámci cyklu Pamäť literárnej vedy při příležitosti životních jubileí slovenských...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 5, s. 513-539
Annotation: Studie, zejm. k níže zmíněným autorům a dílům. Dokončení studie z č. 4/1977.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 396-432
Annotation: Studie, zejm. k níže zmíněným autorům a dílům. Dokončení v č. 5/1977.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 231-235
Annotation: Recenze níže zmíněného periodického sborníku.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 1, s. 14-25
Annotation: Studie k teoretické a formální diferenciaci slovenské poezie po roce 1918, mj. k českým vlivům ve slovenské poezii.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 5, s. 437-443
Annotation: Esej k marxisticko-leninské estetice a literatuře socialistického realismu (při příležitosti 55. výročí VŘSR, komunistického převratu v Rusku).
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 233-242
Annotation: Studie k vývoji slovenské avantgardy v reakci na světovou avantgardu (mj. i český poetismus), zejm. k teoretické koncepci slovenské avantgardy a...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 5, s. 459-487
Annotation: Studie ke vzniku, vývoji a teoretickým východiskům slovenské básnické avantgardy skupiny a časopisu DAV, zejm. ve spojení se socialistickou ideologií...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 350-366
Annotation: Studie k významu časopisu Dav a skupiny umělců sdružených kolem něj, k dobovým reakcím na první vydání "periodické revue" Dav (Slovenské...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 2, s. 200-212
Annotation: Studie k vývoji a problematice klasifikace slovenské proletářské literatury (mj. o její interpretaci v Dejinách slovenskej literatúry), zejm. o...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 2, s. 257-258
Annotation: Glosa k historii brněnské avantgardní skupiny; Jilemnického list ze 4. 11. 1935 v závěru přetištěn in extenso.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 1, s. 39-52
Annotation: Studie k dějinám slovenské poezie po roce 1918; s přihlédnutím na význam českých literárních a estetických vlivů (S. K. Neumann, Z. Nejedlý)...
Article