By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 478-495
Annotation: Studie o básnických prvotinách P. O. Hviezdoslava psaných ve slovenštině a maďarštině. Autoři studie vychází z literární pozůstalosti A....
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, mim. č., s. 66-83
Annotation: Studie k historiografii slovenské literatury.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 2, s. 113-134
Annotation: Studie k vývoji slovenské kultury po roce 1918, mj. k myšlence československého národa, k vývoji slovenského školství, vědy a divadla, k obnovení...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 132-148
Annotation: Studie k otázce česko-slovenských vztahů v literatuře národního obrození a slovenskému vztahu k myšlence slovanské vzájemnosti ve 20. a 30....
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 2, s. 153-156
Annotation: Přetisk příspěvku proneseného na níže zmíněné konferenci, k přijetí osobnosti a výkladu díla S. H. Vajanského v české literární historii.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 4, s. 413-415
Annotation: Recenze.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 3, s. 262-270
Annotation: Studie k otázkám překladu; překlad ze slovenštiny do češtiny, jeho "předhistorické stadium" v letech 1918-1945, analýza prvního významného...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 3, s. 349-351
Annotation: Polemické poznámky ke studii A. Pražáka K stykům Dobrovského se Slovenskem (in: Bratislava, 1929).
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 3, s. 376-377
Annotation: Polemická glosa ke knize českého literárního vědce o předním básníkovi slovenského symbolismu; autorka glosy opravuje některé Pražákovy...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 4, s. 511
Annotation: Glosa ke studii A. Pražáka "K problematice slovenské příležitostné poesie druhé poloviny osmnáctého a první poloviny devatenáctého století"...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 4, 1957, č. 2, s. 129-148
Annotation: Studie. J. Mišianik v úvodu stanovuje základní oblasti, na něž je nutné se v oblasti výzkumu starší slovenské literatury soustředit: vedle...
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 3, 1956, č. 2, s. 244-245
Annotation: Recenze na knihu A. Pražáka. Autor recenze i přes některé kritické výtky (faktografické nepřsenosti, vyzdvižení biblických témat básní na...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 3, 1956, č. 4, s. 516-517
Annotation: Nekrolog na A. Pražáka.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 3, 1956, č. 4, s. 516-517
Annotation: Nekrolog.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 3, 1956, č. 2, s. 244-245
Annotation: Recenze.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 2, 1955, č. 3, s. 249-304
Annotation: Rozsáhlá studie zkoumající básnické prvotiny předního slovenského básníka v soudobém literárním kontextu; zmíněny práce českých literárních...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 2, 1955, č. 1, s. 117
Annotation: Glosa komentuje slabiny a přednosti znovuvydaných Vlčkových Dějin. Kritika směřuje především k jejich vydavateli - Milanu Pišútovi. Pozitivně...
Article