By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 93-96
Annotation: Studie o současné recepci literárního díla A. Sládkoviče. Autorka sleduje také vliv Sládkovičova obrozeneckého odkazu a romantické tradice...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 135-144
Annotation: Studie o příkladech zhudebnění poezie A. Sládkoviče. Autorka sleduje důvody, které vedly skladatelé k volbě této inspirace a kompoziční strategie,...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 123-134
Annotation: Studie o básnické skladbě "Marína" A. Sládkoviče. Autor se soustřeďuje na dějiny ediční přípravy a vydávání díla, obzvláště ty na nichž...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 109-122
Annotation: Studie o této oblasti literární tvorby A. Sládkoviče, která souzněla s básníkovou náboženskou činnosti. Autorka se soustřeďuje na analýzu...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 97-108
Annotation: Studie o propojení mezi literárněvědnou reflexi Ľ. Štúra a poetikou tvorby A. Sládkoviče (obzvláště básnickou skladbou "Detvan"). Autorka...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 93-104
Annotation: Studie o analogiích v básnické tvorbě T. Ševčenka a slovenských romantických básníků: S. Chalupka, A. Sládkoviče, J. Kráľe a J. Botta.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 3, s. 203-230
Annotation: Studie zabývající se tematizací tělesnosti v díle slovenských romantických básníků.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 34, 1987, č. 1, s. 60-72
Annotation: Studie.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 113-131
Annotation: Studie chronologicky sledující vývoj názorů A. Matušky na romantickou poezii, mj. ve srovnání s koncepcí F. X. Šaldy. Obsahuje životopisné...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 1, s. 81-97
Annotation: Studie mapující přínos M. Pišúta k výzkumu slovenského romantismu. Při příležitosti sedmdesátého výročí narození M. Pišúta.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 172-198
Annotation: Studie s kapitolami: Básně v předbřeznových časopisech. - Ohlášení Maríny. - Rukopis Detvana.; Didaktická poezie. - Detvan, lidová slovesnost....
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 329-346
Annotation: Studie s kapitolami: Slovenská kniha pro Čechy. - Detvan v Národní bibliotéce. - To české tábory!; Všechny básně! - Duchovní písně. - Závěr....
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 215-233
Annotation: Studie s kapitolami: "Vysoké - nízke" v systéme komunikačných opozícií modelujúcich svět; Indikátory vysokého a nízkeho v literárnych textoch;...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 129-146
Annotation: Studie o slovenské literatuře štúrovského období a faktorech ovlivňujících vytváření širšího literárního povědomí (publikační možnosti,...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 4, s. 329-341
Annotation: Studie k vývoji slovenského literárního romantismu.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 5, s. 518-523
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 2, s. 145-153
Annotation: Studie k rytmické stavbě štúrovského verše.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 6, s. 537-554
Annotation: Studie vycházející z teorie G. W. F. Hegela o zániku eposu, opouštění velkých národních témat a příklonu poezie k subjektivitě; autor sleduje...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 567-580
Annotation: Studie k rytmotvorným prvkům verše, syntaxi a metru, mj. k štúrovskému romantickému verši (dvanáctislabičnému) a jeho překladu do češtiny...
Article