By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 193-196
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 204-228
Annotation: Studie o způsobech realizace tématu plurality světů v slovenské poezii 18. století (především v básnické tvorbě A. Doležala a překladech...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 187-203
Annotation: Studie o konceptu jazyka v literární tvorbě B. Tablice. Autorka se soustřeďuje na Tablicovu snahu stimulovat a přesvědčovat Slováky k používání...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 358-367
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi R. Brtáně na téma příležitostné poezie B. Tablica.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 5, s. 346-357
Annotation: Studie o uchopení problematiky dějin literárního překladu a interliterárních vztahů v monografii "Bohuslav Tablic. Život a dielo" R. Bráně.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 156-157
Annotation: Knižní anotace sborníku z vědecké konference "Literárnohistorické kolokvium" obsahuje soubor příspěvků, které zazněly na dvou ročnících...
Article
7
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, mim. č., s. 66-83
Annotation: Studie k historiografii slovenské literatury.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 58, 2011, č. 3, s. 240-258
Annotation: Studie analyzující níže zmíněnou sbírku P. J. Šafaříka, její recepci a význam ve vývoji slovenské literatury.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 6, 12. 4., s. 538-551
Annotation: Pokračování studie z č. 5/2010; k významu pojmu "poetské umění" v literárněvědné terminologii B. Tablice.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 5, s. 415-428
Annotation: Studie k Tablicově interpretaci zmíněného pojmu a jeho názorům na literární tvorbu, doplněno citáty z jeho díla.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie ke koncepci česko-slovenského literárního jazyka prosazované B. Tablicem v době slovenského národního obrození a k jeho vztahu ke skupině...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 4, s. 260-268
Annotation: Studie o Tablicově konceptu dějin slovenské literatury, zmíněny jsou Tablicovy básnické příspěvky do almanachů A. J. Puchmajera.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 4, s. 427-428
Annotation: Recenzní glosa.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 132-148
Annotation: Studie k otázce česko-slovenských vztahů v literatuře národního obrození a slovenskému vztahu k myšlence slovanské vzájemnosti ve 20. a 30....
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 3, s. 349-351
Annotation: Polemické poznámky ke studii A. Pražáka K stykům Dobrovského se Slovenskem (in: Bratislava, 1929).
Article