By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 5/6, s. 492-494
Annotation: Nekrolog slovenského literárního teoretika, historika a kritika M. Tomčíka.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 29, 1982, č. 5, s. 396-398
Annotation: Medailón slovenského literárního vědce k 60. narozeninám 19. 9.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 29, 1982, č. 3, s. 274-276
Annotation: Recenze knihy studií o české a slovenské literatuře 20. století.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 28, 1981, č. 6, s. 481
Annotation: Redakční poznámka uvozující blok příspěvků z konference KSČ a literatúra, uspořádané Literárnovedným ústavom SAV a Ústavem pro českou...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 2, s. 197-200
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 1, s. 88-91
Annotation: Recenze.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 430-431
Annotation: Životopisný portrét slovenského literárního historika M. Tomčíka při příležitosti jeho padesátých narozenin.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 3, s. 305-309
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 5, s. 536-539
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 3, s. 349-350
Annotation: Glosa k obsahu českého časopisu pro literární teorii a kritiku Impuls (9/1968) věnovanému padesátému výročí vzniku Československa, zejm. k...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 2, s. 221-222
Annotation: Glosa k obsahu časopisu Česká literatura (č. 4-6/1965), zejm. ke studiím níže zmíněných autorů o uvedených literátech.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 637
Annotation: Recenzní glosa.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 2, s. 200-212
Annotation: Studie k vývoji a problematice klasifikace slovenské proletářské literatury (mj. o její interpretaci v Dejinách slovenskej literatúry), zejm. o...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 9, 1962, č. 1, s. 117-119
Annotation: Referát. Doplněno o přetisk úvodního projevu I. Kusého.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 5, 1958, č. 4, s. 508-509
Annotation: Anotace slovenského překladu výboru ze statí Z. Nejedlého.
Article