By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 6, s. 478-494
Annotation: Studie o počátcích vývoje a historického významu socialistického realismu ve slovenské literatuře v meziválečném období.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 4, s. 269-283
Annotation: Studie se věnuje určení místa časopisu DAV v kontextu slovenské meziválečné literatury, kultury a společnosti. Autor se soustřeďuje na postupný...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 417-431
Annotation: Druhá, závěrečná část studie analyzující formování konceptu socialistického realismu. Zmíněni níže uvedení.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 28, 1981, č. 2, s. 186-187
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 302-328
Annotation: Studie; zejm. ke vztahu slovenské a ruské (sovětské) literatury a k roli skupiny DAV; mj. též ke vztahu české a slovenské literatury.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 1, s. 99-102
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 1, s. 109-111
Annotation: Soubor glos.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 233-242
Annotation: Studie k vývoji slovenské avantgardy v reakci na světovou avantgardu (mj. i český poetismus), zejm. k teoretické koncepci slovenské avantgardy a...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 5, s. 459-487
Annotation: Studie ke vzniku, vývoji a teoretickým východiskům slovenské básnické avantgardy skupiny a časopisu DAV, zejm. ve spojení se socialistickou ideologií...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 1, s. 74-76
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 350-366
Annotation: Studie k významu časopisu Dav a skupiny umělců sdružených kolem něj, k dobovým reakcím na první vydání "periodické revue" Dav (Slovenské...
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 132
Annotation: Recenzní glosa k níže zmíněné knize.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 2, s. 200-212
Annotation: Studie k vývoji a problematice klasifikace slovenské proletářské literatury (mj. o její interpretaci v Dejinách slovenskej literatúry), zejm. o...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 132
Annotation: Recenzní glosa.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 6, 1959, č. 2, s. 256-257
Annotation: Glosa k historii (ne)vydání knihy komunistického teoretika, novináře a politika, která byla původně (v roce 1934) zabavena státním zastupitelstvím...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 3, 1956, č. 3, s. 338-349
Annotation: Studie, která se v chronologické řadě zabývá Urxovým beletristickým a žurnalistickým dílem, v němž se stupňovala sociálně-politická kritičnost....
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 2, 1955, č. 4, s. 508-513
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 1, 1954, č. 1, s. 39-52
Annotation: Stať M. Tomčíka se zaměřuje na vzájemné vztahy české a slovenské literatury ve 20. a 30. letech 20. století. V úvodu přichází s tezí, že...
Article