By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 417-431
Annotation: Druhá, závěrečná část studie analyzující formování konceptu socialistického realismu. Zmíněni níže uvedení.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 31, 1984, č. 6, s. 564-566
Annotation: Recenze knihy o: Václavek Bedřich.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 28, 1981, č. 1, s. 86-88
Annotation: Recenze; též o výboru: Václavek Bedřich, Tvorba a skutečnost. Uspořádal Jodas Josef, doslov napsal Dvořák Jaromír. Praha, Čs. spisovatel 1980,...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 3, s. 303
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 6, s. 603-605
Annotation: Recenze sborníku příspěvků z níže zmíněné konference.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 5, s. 629-630
Annotation: Recenzní glosa k níže zmíněnému sborníku k nedožitým osmdesátinám B. Václavka.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 666-693
Annotation: Studie k definici socialistického realismu, vývoji teorie socialistického realismu a marxistické estetiky, k pojetí skutečnosti a pravdivému zobrazení...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 2, s. 149-169
Annotation: Studie o socialistickém realismu jako syntetické umělecké metodě, zejm. ke koncepci socialistické literatury podle L. Novomeského, B. Václavka...
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 1, s. 95-97
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 1, s. 109-111
Annotation: Soubor glos.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 433
Annotation: Recenzní glosa.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 4, s. 418-419
Annotation: Recenze.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 5, s. 518-522
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným knihám. Bibliografii B. Václavka zpracoval Ústav pro českou literaturu, pracoviště Brno.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 15, 1968, č. 3, s. 310
Annotation: Recenzní glosa. Bibliografii B. Václavka zpracoval Ústav pro českou literaturu, pracoviště Brno.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 6, s. 567-575
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím níže zmíněných vědců o uvedených autorech.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 12, 1965, č. 4, s. 434-435
Annotation: Glosa k obsahu níže zmíněného kritického výboru.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 3, s. 301-304
Annotation: Recenze.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 428-429
Annotation: Referát o konferenci Václavkova Olomouc 1964 na téma O kulturně politickém významu československé levicové publicistiky.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 4, s. 367-382
Annotation: Studie k české meziválečné avantgardě, zejm. k poetismu ve výkladu K. Teiga (první Manifest poetismu), poetismus jako nový umělecký směr a...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 10, 1963, č. 1, s. 119-121
Annotation: Recenze.
Article