By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 233-236
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 116-129
Annotation: Studie se zabývá idylou jako naratologickou vlastnosti děl slovenského literárního realismu. Autor se soustřeďuje na tvorbu G. K. Zechentera-Laskomerského,...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 6, s. 447-461
Annotation: Studie o počátcích básnické tvorby S. H. Vajanského. Autor se soustřeďuje na analýzu veršovaného románu "Dušinský" z úhlu pohledu básnického...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 4, s. 318-328
Annotation: Studie se věnuje meziválečné tvorbě M. Rázuse.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 190-199
Annotation: Studie zkoumá generační vztahy v kontextu hlasistického hnutí, které je vnímané jako jeden z modernizačních fenoménů ve slovenské společnosti...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 3, s. 237-239
Annotation: Referát na konferenci o slovenském prozaikovi, básníkovi a kritikovi S. H. Vajanském, která se uskutečnila 19. 3. 2016 na půdě Filozofického...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 5, s. 353-365
Annotation: Studie zachycuje autorský subjekt S. H. Vajanského v neobvyklých situacích, které se staly v jeho životě bezprostředně po sobě. Jedná se o uvěznění...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 62, 2015, č. 2, s. 81-95
Annotation: Studie o prezentování melancholie v pracích spisovatelů, které je možno řadit mezi slovenské literární realisty.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 2, s. 133-142
Annotation: Studie ke kritické činnosti A. Matušky.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 2, s. 231-235
Annotation: Recenze níže zmíněného periodického sborníku.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 4, s. 430-448
Annotation: Studie analyzující níže zmíněná díla, mj. na základě žánrových charakteristik z uvedeného souboru K. Čapka.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 6, s. 557-570
Annotation: Studie k diskusi o Ľudovítu Štúrovi, jeho politické aktivitě a prosazování myšlenky slovanské vzájemnosti v devadesátých letech 19. století...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 89-92
Annotation: Recenze.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 2, s. 153-156
Annotation: Přetisk příspěvku proneseného na níže zmíněné konferenci, k přijetí osobnosti a výkladu díla S. H. Vajanského v české literární historii.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 2, s. 216-220
Annotation: Srovnávací studie k níže zmíněným dílům G. Pflegera Moravského, S. H. Vajanského a A. S. Puškina.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 2, s. 195-197
Annotation: Studie k negativnímu hodnocení díla S. H. Vajanského vyplývajícímu z kritiky jeho proslovenských postojů (z hlediska úsilí o vytvoření jednotného...
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 2, s. 162-164
Annotation: Polemika se zmínkou I. Kusého (ve studii Vajanský v literárnom vývoji, s. 117-136) o analogii vztahu Hálek-Neruda se vztahem Vajanský-Hviezdoslav.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 5, s. 525-529
Annotation: Studie ke vztahu P. Bezruče ke Slovensku a slovenské literatuře, zejm. k možným inspiracím a vzájemným vlivům poezie P. Bezruče a veršů J....
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 11, 1964, č. 5, s. 522-527
Annotation: Článek k osmdesátému výročí vzniku časopisu Slovenské pohľady, přetisk studie z připravovaného 3. svazku Dejín slovenskej literatury ke znovuzaložení...
Article