By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 3, s. 255-258
Annotation: Recenze.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 3, s. 222-237 a č. 4, s. 265-291
Annotation: Studie k výkladu romantismu podle J. Vlčka a jeho koncepci slovenských literárních dějin. Dokončení v č. 4/2014; k výkladům A. Budiloviče,...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, mim. č., s. 66-83
Annotation: Studie k historiografii slovenské literatury.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 57, 2010, č. 4, s. 343-402
Annotation: Blok příspěvků přednesených na níže zmíněném vědeckém semináři věnovaném památce S. Šmatláka a zaměřeném na dějiny i současný...
Article
5
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 6, s. 432-453
Annotation: Studie o Vlčkově recepci díla Ľ. Štúra. Zmíněni níže uvedení.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 5, s. 367-373
Annotation: Studie o publikaci Štúrových textů v Čechách.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 47, 2001, č. 6, s. 1-31
Annotation: Studie.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 46, 1999, č. 1, s. 42-47
Annotation: Studie o činnosti spolku na přelomu 19. a 20. století.
Article
10
11
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 29, 1982, č. 5, s. 399-427
Annotation: Studie; též o: J. V., Literatura na Slovensku, její vznik, rozvoj, význam a úspěchy, Praha 1981.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 28, 1981, č. 2, s. 202-203
Annotation: Zpráva z konference, konané k 120. výročí narození J. V. a 100. výročí narození F. V. 1.-3. 10. 1980 v Bojnicích.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 27, 1980, č. 5, s. 448-456
Annotation: Studie k názorům J. Vlčka na slovenskou literaturu zachyceným v níže zmíněné knize; zejm. k překladu monografie do ruštiny a změnám, které...
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 3, s. 246-271
Annotation: Studie k seriálu třinácti dopisů J. Vlčka uveřejňovaných v letech 1879 a 1880 v časopise Orol; s kapitolami První impulzy (Bystrica a Vídeň,...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 2, s. 129-146
Annotation: Studie o slovenské literatuře štúrovského období a faktorech ovlivňujících vytváření širšího literárního povědomí (publikační možnosti,...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 1, s. 29-37
Annotation: Studie mapující obraz osobnosti Ľudovíta Štúra na stránkách časopisu Hlas.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 5, s. 502-517
Annotation: Studie k rané publicistické činnosti J. Vlčka, zejm. k "dopisům z Dolného Kubína" uveřejněným v časopise Slovanské listy.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 6, s. 557-570
Annotation: Studie k diskusi o Ľudovítu Štúrovi, jeho politické aktivitě a prosazování myšlenky slovanské vzájemnosti v devadesátých letech 19. století...
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 2, s. 113-134
Annotation: Studie k vývoji slovenské kultury po roce 1918, mj. k myšlence československého národa, k vývoji slovenského školství, vědy a divadla, k obnovení...
Article