By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 6* (mimořádné číslo), s. 61-71
Annotation: Přehledová studie k českým vědeckým exilovým institucím a pracovištím, mj. též k přenosu české strukturalistické tradice do zahraničí.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 55, 2008, č. 2/3, s. 165-172
Annotation: Studie o literárněhistorických konceptech J. Mukařovského a F. Vodičky.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 6, s. 409-422
Annotation: Studie je člěněna do kapitol: Úvod; Umělecké dílo jako "svět"; "Svět díla" podle Jana Mukařovského a Romana Ingardena; Vodičkovo pojetí "fiktivního...
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 52, 2005, č. 4/5, s. 243-251
Annotation: Studie o problémech vymezení pojmu romantismus, především v souvislosti s pojmem biedermeier, inspirovaná především pojetím literárních dějin...
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 1, s. 42-55
Annotation: Esej nejprve vymezuje pomocí opozice uzavřenost (pojmy celku, smyslu, nevyhnutelnosti) / otevřenost dva typy literárněhistorické narativní kompozice...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 51, 2004, č. 2, s. 89-93
Annotation: O Vodičkově interpretaci role periody ve vývoji české prózy.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 50, 2003, č. 4, s. 300-327
Annotation: Esej o literární historii jako žánru. Zmíněn Felix Vodička.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 38, 1991, č. 5/6, s. 406-414
Annotation: Dodatek k příspěvku publikovaném v časopise Romboid (1990, č. 6 a 10 - dokumentujícímu na korespondenci J. Seiferta a L. Novomeského snahy o rehabilitaci...
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 37, 1990, č. 4, s. 390-392
Annotation: Recenze posmrtně vydané studie F. V. o: Erben Karel Jaromír, publikované in: Zprávy spolku českých bibliofilů (č. 4/1988).
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 37, 1990, č. 4, s. 305-325
Annotation: Pražská škola (zejména o: Mukařovský Jan, Vodička Felix, Jakobson Roman); studie.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 36, 1989, č. 4, s. 368-370
Annotation: Medailón.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 2, s. 239-245
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 2, s. 113-126
Annotation: Životopisný portrét F. Vodičky při příležitosti jeho šedesátých narozenin, zejm. k jeho literárněhistorické a literárněteoretické práci....
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 2, s. 127-137
Annotation: Otisk úryvku studie Literární historie, její problémy a úkoly z níže zmíněného souboru, s oddíly Východisko a předmět literární historie;...
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 16, 1969, č. 1, s. 96-102
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku vydaného při příležitosti stého výročí narození a třicátého výročí úmrtí F. X. Šaldy.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 6, s. 567-575
Annotation: Recenze níže zmíněného sborníku, mj. ke studiím níže zmíněných vědců o uvedených autorech.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 1, s. 3-10
Annotation: Vzpomínkový článek při příležitosti sedmdesátých narozenin R. Jakobsona, mj. k jeho přátelským vztahům ke členům sdružení Devětsil a...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 6, s. 615-617
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 13, 1966, č. 3, s. 313-316
Annotation: Referát o zasedání mezinárodní Edičně-textologické komise, mj. k referátům níže zmíněných vědců.
Article