By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 4, s. 283-291
Annotation: Studie.
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 26, 1979, č. 2, s. 105-139
Annotation: Studie k literárnímu vývoji J. Wolkera srovnávající poetiku dvou níže zmíněných sbírek, zejm. k sociálním aspektům jeho poezie. Citováno...
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 25, 1978, č. 3, s. 302-328
Annotation: Studie; zejm. ke vztahu slovenské a ruské (sovětské) literatury a k roli skupiny DAV; mj. též ke vztahu české a slovenské literatury.
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 6, s. 729-730
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 1, s. 88-91
Annotation: Recenze.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 5, s. 513-539
Annotation: Studie, zejm. k níže zmíněným autorům a dílům. Dokončení studie z č. 4/1977.
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 4, s. 396-432
Annotation: Studie, zejm. k níže zmíněným autorům a dílům. Dokončení v č. 5/1977.
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 24, 1977, č. 1, s. 103-104
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 5, s. 618
Annotation: Recenzní glosa.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 23, 1976, č. 3, s. 362-365
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 653-654
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 624-631
Annotation: Srovnávací studie k dílu J. Wolkera a L. Novomeského, obsahuje citace básní.
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 21, 1974, č. 6, s. 583-595
Annotation: Srovnávací studie k wolkerovské inspiraci v díle L. Novomeského.
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 20, 1973, č. 6, s. 631-632
Annotation: Soubor glos k obsahu časopisu Česká literatura (ročník 20, č. 1-6/1972).
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 6, s. 628-630
Annotation: Recenze.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 4, s. 435-436
Annotation: Soubor recenzních glos k níže zmíněným publikacím vydaným k padesátému výročí založení Komunistické strany Československa.
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 19, 1972, č. 1, s. 14-25
Annotation: Studie k teoretické a formální diferenciaci slovenské poezie po roce 1918, mj. k českým vlivům ve slovenské poezii.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 18, 1971, č. 2, s. 156-179
Annotation: Přetisk překladu kapitoly z níže zmíněné knihy, zejm. k vývoji literatury socialistického realismu (mj. i české) v kontextu světové literatury,...
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 17, 1970, č. 5, s. 561-562
Annotation: Recenze.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 14, 1967, č. 5, s. 459-487
Annotation: Studie ke vzniku, vývoji a teoretickým východiskům slovenské básnické avantgardy skupiny a časopisu DAV, zejm. ve spojení se socialistickou ideologií...
Article