By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 2, s. 103-113
Annotation: Studie o významu pojmu poetika, jak vyplývá ze studie P. Zajace "Prolegomena k poetike slovenské literatúry po roku 1945". Autorka se soustřeďuje...
Article
2
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 171
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému poetice slovenské literatury po roce 1945.
Article
3
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 192-200
Annotation: Studie se zabývá vývojem existenciálního diskursu ve slovenské literatuře od 40. let 20. století. Autor se soustřeďuje na teoretickou a historickou...
Article
4
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 5, s. 393-395
Annotation: Recenze.
Article
5
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 2, s. 160-162
Annotation: Referát o mezinárodním sympoziu, které bylo věnováno P. Zajacovi k příležitosti oslav jeho 70. narozenin.
Article
6
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 364-376
Annotation: Studie se zabývá neoficiálním autobiografickým psaním (deníky, korespondence, záznamy a samizdatové brožury) v normalizačním Československu...
Article
7
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 377-388
Annotation: Bibliografie zahrnuje knihy, kapitoly v knihách, studie, články, recenze, publicistiku, rozhovory a ankety a ediční práci P. Zajace. Navazuje na...
Article
8
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 319
Annotation: Úvodník - proslov přednesený k zahájení sympozia k dílu Petera Zajace.
Article
9
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 320-325
Annotation: Studie věnovaná výkladu Zajacovy pulzační estetiky a synergického přístupu k literatuře.
Article
10
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 326-334
Annotation: Studie se věnuje Zajacově rozpracované "estetice chvění", "chvění" lyrického textu autor studie konkrétně interpretuje na básni J. Ondruše...
Article
11
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 335-344
Annotation: Studie věnovaná počátkům literárněkritického díla Petera Zajace v 60. letech 20. století.
Article
12
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 345-355
Annotation: Studie referuje o využití některých výsledků genologických výzkumů Petera Zajace v Ústavu literárnej a umeleckej komunikácie v Nitře; mj....
Article
13
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 63, 2016, č. 5, s. 356-363
Annotation: Autorka studie navrhuje využít při výzkumu Tater konzistentní teritoriální a historický přístup namísto národní perspektivy. Oporu hledá...
Article
14
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 61, 2014, č. 6, s. 532-534
Annotation: Recenze na sborník z konference konané 5. 4. 2013 na FiF UK v Bratislavě.
Article
15
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 60, 2013, č. 2, s. 143-155
Annotation: Autorka studie se pokouší systematizovat poznatky slovenské textologie ve druhé polovině 20. století.
Article
16
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 1, s. 75-78
Annotation: Referát o mezinárodní vědecké konferenci v rámci projektu Európske kontexty interkultúrnej komunikácie (při příležitosti patnáctého výročí...
Article
17
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 2, s. 166-167
Annotation: Referát o konferenci při příležitosti sedmdesátých narozenin slovenského literárního vědce R. Chmela.
Article
18
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 56, 2009, č. 2, s. 167-168
Annotation: Referát o konferenci při příležitosti osmdesátých narozenin slovenského literárního vědce V. Petríka.
Article
19
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 54, 2007, č. 1, s. 69-72
Annotation: Portrét L. Plesníka.
Article
20
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 53, 2006, č. 3/4, s. 243-245
Annotation: Portrét P. Zajace.
Article