By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


181
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 155-159
Annotation: Recenze.
Article
182
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 234-239
Annotation: Recenze dvou svazků souborného díla J. Váha.
Article
183
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 5-31
Annotation: Studie pojednává o alegorii prokleté krajiny ve slovenské romantické literatuře. Autorka se soustřeďuje na tvorbu básníků spojených s tzv....
Article
184
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 33-42
Annotation: Studie přináší rozbor povídky "Celkový pohľad na Máriu B." a románu "Prvá veta spánku" P. Vilikovského.
Article
185
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 43-62
Annotation: Studie se zabývá postavou slovenského spisovatele D. Krmana jako symbolu v procesu ztvárňování lokální, náboženské a národní identity. Autor...
Article
186
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 73-75
Annotation: Recenze monografie "Ku konceptualizácii rodu v myslení o literatúre" J. Cvikové.
Article
187
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 76-78
Annotation: Recenze monografie "André Breton a základy surrealismu" M. Carrougese.
Article
188
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 1, s. 79-82
Annotation: Recenze monografie "V panelech a bublinách. Kapitoly z teorie komiksu" P. Kořínka, M. Foreta a M. Jareše.
Article
189
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 87-103
Annotation: Studie se zabývá otázkou česko-slovenské vzájemnosti v druhé polovině 19. století. Autorka sleduje obraz vzájemných česko-slovenských vztahů...
Article
190
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 104-117
Annotation: Studie se zabývá literárním dílem J. Roznera. Autor se soustřeďuje na otázce funkce městského prostoru ve spisovatelových prózách "Noc po...
Article
191
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 118-134
Annotation: Studie se zabývá slovenskou literaturou a kulturním životem Slováků, kteří se začátkem 19. století usídlili v rumunské oblasti Nadlak. Autor...
Article
192
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 162-163
Annotation: Recenze monografie "Bohumil Hrabal a výtvarné umění" E. Čapkové.
Article
193
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 135-151
Annotation: Studie se zabývá překladatelskou činností A. Straky - kulturního atašé Československa v Maďarsku v meziválečném období. Autorka se soustřeďuje...
Article
194
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 152-154
Annotation: Recenze monografie "Podoby intertextuality v tvorbe Víťazoslava Hronca" M. Šimákové Spevákové.
Article
195
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 155-158
Annotation: Recenze monografie "Mikulaš Bakoš a moderná literárna veda".
Article
196
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 159-161
Annotation: Recenze monografie "Pamäť literárnej vedy. Jozef Ambruš".
Article
197
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 164-165
Annotation: Zpráva o mezinárodní konferenci "Slovensko-srbské literárne a kultúrne prieniky", která se konala 28.9.2016 na Ústavu slovenské literatury SAV.
Article
198
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 166-168
Annotation: Zpráva o mezinárodním workshopu "Prolegomena k poetike slovenskej literatúry po roku 1945", který se konal 28.11.2016 na Pedagogické fakultě Trnavské...
Article
199
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 2, s. 169-170
Annotation: Zpráva o pozvání na 1. Mezinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, které se bude konat 20.-24.11.2017 v Bratislavě.
Article
200
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 64, 2017, č. 3, s. 171
Annotation: Úvodník k číslu věnovanému poetice slovenské literatury po roce 1945.
Article