By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


21
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 304-313
Annotation: Studie o působení E. Bondyho v Bratislavě a jeho vlivu a zapojení do zdejšího kulturního a uměleckého života. Autor zohledňuje také spisovatelovu...
Article
22
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 222-234
Annotation: Studie o způsobech a strategiích prezentace městského prostoru Bratislavy v literární tvorbě J. Alexyho. Autor se soustřeďuje na zkoumání kulturně-historického...
Article
23
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 246-254
Annotation: Studie o způsobech prezentace městského prostoru Bratislavy v memoárové a publicistické tvorbě M. Urbana. Autor se soustřeďuje na proměny toho...
Article
24
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 211-221
Annotation: Studie nabízí shrnutí ústředních východisek prostorového obratu v moderních humanitních vědách a jejich aplikaci na slovenskou literaturu a...
Article
25
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 276-287
Annotation: Studie o proměnách způsobu zobrazování Bratislavy ve slovenské poezii v období 1945-1960. Autor se soustřeďuje na změny poetiky spojené s poválečnou...
Article
26
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 235-245
Annotation: Studie o vyprávěčských strategiích a způsobech prezentace Bratislavy v českých cestopisech meziválečného období. Autorka se soustřeďuje na...
Article
27
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 255-262
Annotation: Studie o novele "Laco a Bratislava" I. Horvátha v kontextu způsobu prezentace meziválečné Bratislavy. Autorka se soustřeďuje na iniciační aspekty...
Article
28
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 97-108
Annotation: Studie o propojení mezi literárněvědnou reflexi Ľ. Štúra a poetikou tvorby A. Sládkoviče (obzvláště básnickou skladbou "Detvan"). Autorka...
Article
29
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 1, s. 19-39
Annotation: Studie o básnické tvorbě P. G. Hlbina z druhé poloviny 30. let 20. století. Autor sleduje proměny poetiky jeho poezie (sbírka básní "Duha"), obzvláště...
Article
30
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 348-356
Annotation: Studie o výzkumu městského prostředí jako znakového prostoru. Autor se soustřeďuje na analýzu městského prostoru a jeho transformace v románu...
Article
31
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 3, s. 263-275
Annotation: Studie o způsobu prezentace Bratislavy v etnograficko-literárním časopise "Kolumbus na Slovensku", který vydával rakouský spisovatel L. W. Rochowanski....
Article
32
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 68, 2021, č. 2, s. 186-192
Annotation: Studie o stavu výzkumu pozůstalosti A. Gwerkové-Göllnerové. Autorka zohledňuje postřehy, které přinesl mezinárodní seminář na Ústavu slovenské...
Article
33
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 58-73
Annotation: Studie o konstruování poetických významů v básnické tvorbě J. Ondruše a A. Vutimského. Autorka se soustřeďuje na problematiku nedostačujících...
Article
34
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 11-35
Annotation: Studie o vzájemné recepci literárních děl a konceptu česko-slovenské a slovensko-české biliterárnosti. Autorka zohledňuje otázky kulturních...
Article
35
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 36-45
Annotation: Studie o dobové recepci prózy "Spoločenské pôžitky" M. Kukučina.
Article
36
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 1-10
Annotation: Studie o vzniku a dějinách textologické a ediční praxe na Slovensku. Autorka se v tom kontextu soustřeďuje na teoretickou reflexi v 50. a 60. letech...
Article
37
38
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 1, s. 46-57
Annotation: Studie o projevech polonofilství slovenského literárního historika S. Mečiara na pozadí slovensko-polských vztahů ve 30. letech 20. století.
Article
39
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 280-285
Annotation: Recenze.
Article
40