By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


42
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 249-269
Annotation: Studie o analýze kategorie sensibility v prvotině P. Vilikovského "Citová výchova v marci". Autorka se soustřeďuje na upřesnění pojmu sentimentalita...
Article
43
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 204-228
Annotation: Studie o způsobech realizace tématu plurality světů v slovenské poezii 18. století (především v básnické tvorbě A. Doležala a překladech...
Article
44
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 3, s. 187-203
Annotation: Studie o konceptu jazyka v literární tvorbě B. Tablice. Autorka se soustřeďuje na Tablicovu snahu stimulovat a přesvědčovat Slováky k používání...
Article
45
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 186
Annotation: Anotace.
Article
46
47
48
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 93-104
Annotation: Studie o analogiích v básnické tvorbě T. Ševčenka a slovenských romantických básníků: S. Chalupka, A. Sládkoviče, J. Kráľe a J. Botta.
Article
49
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 105-114
Annotation: Studie o využití motivů vadnutí a pomsty v literární tvorbě J. Kalinčiaka a M. Vörösmartyho. Autorka se soustřeďuje na ukázání, jak prostřednictvím...
Article
50
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 115-138
Annotation: Studie o literárněkritické a uměleckokritické činnosti Š. Krčmérého. Autorka se soustřeďuje na ukázání, jak Krčmérého tradicionalismus...
Article
52
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 393-396
Annotation: Recenze.
Article
53
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 331-344
Annotation: Studie o způsobu prezentace antisemitismu ve slovenské literatuře na příkladu tvorby F. Švantnera. Autor se soustřeďuje na vztahy mezi literárními...
Article
54
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 139-156
Annotation: Studie o způsobu a kontrastu v prezentaci městského a přírodního prostředí v literární tvorbě M. Kopcsaya, M. Kompaníkové a P. Krištúfka.
Article
55
56
57
58
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 2, s. 186
Annotation: Anotace.
Article
59
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 523-551
Annotation: Studie o strategiích modelování literární kartografie a kvantifikaci narativních, jakož i nenarativních promluvových, deskriptivních a dalších...
Article
60
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 518
Annotation: Anotace.
Article