By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


61
62
63
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 345-363
Annotation: Studie o způsobech prezentace a tematizace každodenního života, obyčejnosti a banality ve slovenské literatuře po roku 1945. Autor se soustřeďuje...
Article
64
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 389-392
Annotation: Recenze.
Article
65
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 306-330
Annotation: Studie o literárních dějinách trenčínské legendy v slovenské literatuře 19. a 20. století.
Article
66
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 433-447
Annotation: Studie o novele "Olovený vták" M. Figuli v kontextu dobové literární produkce a historicko-sociálního pozadí. Autorka se soustřeďuje na určení...
Article
67
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 467-477
Annotation: Studie o textologických strategiích zpracování literární tvorby L. Bartolomeidesa. Autorka se soustřeďuje na Bartolomeidesovu ediční činnost...
Article
68
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 478-495
Annotation: Studie o básnických prvotinách P. O. Hviezdoslava psaných ve slovenštině a maďarštině. Autoři studie vychází z literární pozůstalosti A....
Article
69
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 448-466
Annotation: Studie o románové prvotině D. Krausa "Životy unikajúce". Autor se soustřeďuje na recepci díla, zohledňující žánrovou, literárněhistorickou...
Article
70
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 650-655
Annotation: Studie o výsledcích projektu "Výsledky vzniku" Z. Husárové a Ľ. Panáka, zaměřeného na poezii generovanou neuronovou síti o názvu Liza Gennart.
Article
71
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 397-412
Annotation: Studie o možnostech a omezeních jazykových aktualizaci poetického textu ve slovenském kontextu. Autor sleduje postupy, kterých účelem je radikální...
Article
72
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 5, s. 413-432
Annotation: Studie o časopise Hlas (1898-1904) a jeho úloze pro slovenský politický, sociální a kulturní život celého 20. století. Autorka sleduje tyto vlivy...
Article
73
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 639-649
Annotation: Studie o procesu rekonstrukce a zveřejnění ztrácené sbírky básní "Ruža" V. Mihálika. Autor se soustřeďuje na možnosti rekonstrukce podoby...
Article
74
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 6, s. 568-583
Annotation: Studie o kvantitativně-korpusovém přístupu k otázce vícejazyčnosti v současných českých básnických textech. Autoři se soustřeďují na počet,...
Article
75
76
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 371-380
Annotation: Studie o textologických strategiích využitých J. Paštekou při přípravě sebraného díla J. Silana. Autor se soustřeďuje na edici tří básnických...
Article
77
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 67, 2020, č. 4, s. 287-305
Annotation: Studie o edičních a textologických strategiích k zpracování slovenských textů psaných bernolákovskou slovenštinou a pocházejících z období...
Article
78
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 188-206
Annotation: Studie o vývoji jazykové stylizace lidového vypravěče v české próze 50. a 60. let 19. století. Autorka se v daném kontextu soustřeďuje na vybrané...
Article
79
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 3, s. 180-187
Annotation: Studie o literárněvědné reflexi V. Petríka na téma slovenské detektivní literatury. Autor se v druhé části studie zaměřuje na literární...
Article
80
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 66, 2019, č. 4, s. 326-327
Annotation: Zpráva o konání vědeckého semináře "Literatúra očami Ruda Brtáňa" (16. 5. 2019).
Article