By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


141
143
145
146
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 219-220
Annotation: Nekrolog.
Article
147
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 207-218
Annotation: Studie se zabývá analýzou a interpretací románu "Dáma" F. Švantnera. Autorka se soustřeďuje na otázky autenticity románového textu a použité...
Article
148
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 1-14
Annotation: Studie se zabývá dílem "Slovensko a jeho život literárny" J. M. Hurbana. Autorka se soustřeďuje na pozorování idylických prvků, vyskytujících...
Article
149
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 162-164
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
150
151
152
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 27-36
Annotation: Studie se zabývá různými obrazy idyly v básnické skladbě "Pamětná celému světu Tragoedia" A. Doležala. Autorka se soustřeďuje na sledování...
Article
153
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 73-75
Annotation: Recenze.
Article
154
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 37-45
Annotation: Studie se zabývá idyličností a malebností v cestopisech "Malebná cesta dolu Váhom v Uhorsku" A. Medňanského a "Prechádzka po považskom svete"...
Article
155
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 1, s. 15-26
Annotation: Studie se zabývá koexistenci idyly a melancholie v slovenské romantické literatuře a odkazuje na studie polských literárních teoretiků a historiků,...
Article
156
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 160-161
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
157
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 103-115
Annotation: Studie se zabývá třemi způsoby využití idyly v cestopisech G. Laskomerského. Autorka analyzuje v tomto kontextu figury: idyly degradované, idyly...
Article
158
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 2, s. 116-129
Annotation: Studie se zabývá idylou jako naratologickou vlastnosti děl slovenského literárního realismu. Autor se soustřeďuje na tvorbu G. K. Zechentera-Laskomerského,...
Article
159
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 242-243
Annotation: Zpráva o průběhu semináře.
Article
160
In: Slovenská literatúra. -- ISSN 0037-6973. -- Roč. 65, 2018, č. 3, s. 224-227
Annotation: Recenze.
Article