By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. [3]
Annotation: Báseň.
Article
2
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 4-9
Annotation: Interpretační esej o básni J. Demla "Jindy kterákoli věc..."; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 9).
Article
3
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 99-105
Annotation: Soubor recenzí; připojena biografická poznámka (s. 105).
Article
4
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 108-110
Annotation: Úvodník k souboru textů věnovaných osobnosti a dílu filmového scenáristy a spisovatele K. Michala (P. Buksy), který žil po roce 1968 v emigraci...
Article
5
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 79-84
Annotation: Básně a básně v próze; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 84).
Article
6
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 85-90
Annotation: Básně, prózy, experimentální báseň a haiku; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 90).
Article
7
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 91-93
Annotation: Básně; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 93).
Article
8
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 186-188
Annotation: Recenze.
Article
9
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 189-191
Annotation: Recenze.
Article
10
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 191-193
Annotation: Recenze.
Article
11
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 193-195
Annotation: Recenze.
Article
12
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 180-184
Annotation: Článek o výstavě "Poezie a performance. Východoevropská perspektiva", která probíhala v Oblastní galerii v Liberci od 17. 12. 2020 do 18. 5. 2021.
Article
13
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 184-186
Annotation: Recenze.
Article
14
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 200-203
Annotation: Nekrolog I. Matouše, který mj. pracoval jako antikvář, sestavil bibliografii J. Škvoreckého, zajímal se o L. Klímu a před rokem 1989 se spolupodílel...
Article
15
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 32, 2021, č. 1, 14. 4., s. 140-144
Annotation: Vzpomínka na setkávání s filmovým scenáristou a spisovatelem K. Michalem (P. Buksou) v 60. letech a na návštěvu K. Michala a jeho ženy V. Fischerové...
Article
16
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 188-197
Annotation: Rozhovor s redaktorem nakladatelství Portál M. Bedřichem o čínské literatuře a tvorbě Liu Cixina; připojeny bio-bibliografické poznámky (s....
Article
17
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 11-31
Annotation: Studie o próze E. Bondyho "Dlouhé ucho", o dopise J. Demla, adresovaném J. Durychovi, ze 7. 10. 1921, o románech J. M. Coetzeeho "Ježíšovo dětství",...
Article
18
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 181-182
Annotation: Báseň věnovaná S. Dvorskému; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 182).
Article
19
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 183-187
Annotation: Komentář k dosud nevydaným básním, prózám a esejům S. Dvorského; připojena bio-bibliografická poznámka (s. 187).
Article
20
In: Souvislosti. -- ISSN 0862-6928. -- Roč. 31, 2020, č. 4, 31. 12., s. 138-144
Annotation: Próza, jež vznikla v prosinci 1960.
Article