By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 62, 13. 3., s. 3
Annotation: O roce 1848.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 32, 7. 2., s. 7
Annotation: O výstavě v Kroměříži. Zvláště o roce 1848.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 20, 24. 1., s. 7
Annotation: Především o jubilejním roce revoluce roku 1848.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: Stručně o významu roků 1348, 1848, 1918 atd.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 175, 29. 7., s. 5
Annotation: Recenze knihy. Zmíněni K. Havlíček Borovský, Eduard Bass.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 76, 22. 8., s. 3
Annotation: Úvaha o významných rocích v českých dějinách.
Article