By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 83, 7. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o první republice a našem nynějším poměru k ní.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 157, 25. 11., s. 1
Annotation: Úvaha o nemožnosti vrátit se zcela k první republice, ačkoli o tom za války všichni snili. Rozbor Masarykovy teze o vývoji, který jde doleva.
Article