By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 165, 5. 12., s. 3
Annotation: O dvou knihách k mnichovské krizi. Knihu švédského slavisty A. Karlgrena přeložil J. Fahoun.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 160, 29. 11., s. 3
Annotation: Fejeton o dopisovaní pracovníků rozhlasu s Angličanem rusky od r. 1938. Bratr tohoto nejmenovaného dopisovatele prý vynalezl radar.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 135, 30. 10., s. 3
Annotation: O francouzském novináři A. Corbeau-ovi, zakladateli a generálním tajemníku politického měsíčníku Cahiers du Monde Nouveau. O pomnichovské solidaritě...
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 27, 22. 6., s. 1-2
Annotation: Vzpomínka na mobilizaci v roce 1938.
Article