By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 1, 1945, č. 107, 27. 9., s. 3
Annotation: O působení známé Halasovy básně Praze ze sbírky Torso naděje o září 1938 a jejím recitování za okupace. Báseň odkazuje na Bachův chorál.
Article