By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 97, 24. 4., s. 3
Annotation: Fejeton k výročí osvobození Brna.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 55, 5. 3., s. 5
Annotation: O posledním setkání s Bedřichem Václavkem za Protektorátu.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 300, 25. 12., s. 4
Annotation: Článek o návštěvě J. Masaryka u čs. vojáků za války.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 300, 25. 12., s. 8
Annotation: Článek o setkaní s presidentem o vánocích 1940 ve Velké Británii u čs. vojska.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 300, 25. 12., s. 9
Annotation: Článek. Citace z deníků 1939, 1942, 1943, 1944.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 294, 18. 12., s. 3
Annotation: Článek o Jaroslavu Císařovi a jeho aktivitách za války i po ní. V Británii zakládal propagační časopis Central European Observer a Československý...
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 293, 17. 12., s. 5
Annotation: Článek o norské básnířce Ingeborg Refling Hagen. Zvláště o její báseň Svobodná myšlenka, která pojednává o Československu, a kterou napsala...
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 292, 16. 12., s. 5
Annotation: Článek.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 290, 13. 12., s. 5
Annotation: Článek o pravém autorství románu Hostinec U kamenného stolu. Před protektorátní cenzurou přikryl skutečného autora - Karla Poláčka - malíř...
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 5
Annotation: Článek o knize Bruce Lockharta Přichází zúčtování. Lockhart je britský přítel Československa, který za války v Británii pomáhal čs. zahraniční...
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 275, 26. 11., s. 5
Annotation: Recenze knihy.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 270, 20. 11., s. 1-2
Annotation: Fejeton o setkání čs. vojáků s princeznou Alžbětou II. budoucí královnou za války ve Windsoru.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 267, 16. 11., s. 3
Annotation: Článek o dalším výročí událostí 17. listopadu 1939.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 267, 16. 11., s. 6
Annotation: Recenze knihy.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 266, 15. 11., s. 1-2
Annotation: Úvaha.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 260, 8. 11., s. 5
Annotation: Článek o vystěhování Československého ústavu zahraničního, který měl za války velmi důležitou úlohu.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 256, 4. 11., s. 1-2
Annotation: Fejeton o válečných zajatcích indického původu, kteří se dostali ze Sovětského svazu do německého zajetí a potom do zajetí kanadského.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 252, 28. 10., s. 5
Annotation: Článek o čs. rozhlasovém vysílání v BBC za války. Zmíněni R. R. Betts, Ota Ornest.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 251, 26. 10., s. 5
Annotation: Článek sestavený ze zápisků o válečném plavení do USA v roce 1945.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 239, 12. 10., s. 5
Annotation: Článek.
Article