By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 294, 18. 12., s. 3
Annotation: Článek o Jaroslavu Císařovi a jeho aktivitách za války i po ní. V Británii zakládal propagační časopis Central European Observer a Československý...
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 293, 17. 12., s. 5
Annotation: Článek o norské básnířce Ingeborg Refling Hagen. Zvláště o její báseň Svobodná myšlenka, která pojednává o Československu, a kterou napsala...
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 119, 22. 5., s. 5
Annotation: Článek o diskusi Literárně historické společnosti o studiu německé literatury. Promluvili P. Eisner, A. Hrubý, K. Polák. Zmíněni V. Jirát...
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 102, 1. 5., s. 6
Annotation: Článek o vyloučení německých občanů ze zábav pro spojenecké vojáky. Reportáž o návštěvě Německa.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 22, 26. 1., s. 4
Annotation: Článek o odmítnutém občanství v případu Kláry Pringsheimové, manželky dirigenta Pringsheima, který přežil válku v japonském zajetí. Nešťastnost...
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 8, 10. 1., s. 5
Annotation: Článek o studii Jos. Lederera o J. Donnem.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 1, 1. 1., s. 6
Annotation: Článek o sokolském hnutí po r. 1945.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 288, 17. 12., s. 5
Annotation: Článek o návštěvě švédské novinářky u nás a jejích dojmech, které zveřejnila v knize Lidé mimo náš svět.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 247, 27. 10., s. 4
Annotation: Článek o dorozumění mezi "strážci kultury".
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 220, 25. 9., s. 5
Annotation: Recenze knihy o poválečné Evropě.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 186, 16. 8., s. 3
Annotation: Fejeton o návštěvě čs. dětí v Anglii.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 147, 28. 6., s. 5
Annotation: Podrobně o přednášce A. J. P. Taylora v Městské knihovně.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 138, 16. 6., s. 1
Annotation: Úvaha nad chystaných sjezdem.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 107, 8. 5., s. 1-2
Annotation: Fejeton o květnovém osvobození Prahy před rokem.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 105, 5. 5., s. 2
Annotation: Fejeton o průběhu pražského povstání.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 79, 3. 4., s. 5
Annotation: British Council pozvala do Británie čtyři české vědce, aby se informovali o pokroku vědy během války, kdy byl Protektorát odříznut od světa.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 67, 20. 3., s. 1
Annotation: Úvaha nad ohlasem pankráckého procesu s Ing. Adolfem Vamberským ze Škodovky.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 60, 12. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o naší poválečné mládeže. Nelze žít jenom z nenávisti k nepřátelům.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 55, 6. 3., s. 1
Annotation: Úvaha o poválečném Německu.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 2, 1946, č. 53, 3. 3., s. 3
Annotation: Úvaha o snaze některých Němců o návrat do Československa a jejich předstírání "slušného Němce". Ukázky z některých žádostí.
Article