By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 37, 13. 2., s. 3
Annotation: Úvaha o čs. poměru k Palestině.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 300, 25. 12., s. 4
Annotation: Článek o dopisování mezi Československem a Amerikou. Nové trendy.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 297, 21. 12., s. 5
Annotation: Článek o překladišti vagónů mezi Sovětským svazem a Československem v Čierné pri Čope. O překládání pšenice zaslané Sověty jako potravinová...
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 267, 16. 11., s. 3
Annotation: Článek o dalším výročí událostí 17. listopadu 1939.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 261, 9. 11., s. 5
Annotation: Článek o americkém novináři a spisovateli, biografu Ed. Beneše.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 245, 19. 10., s. 7
Annotation: Článek o posledním čísle časopisu Kolo moravských spisovatelů, v němž se čeští spisovatelé předhánějí v tom, jak moc je nám třeba pravdy...
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 226, 27. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o zájmu cizinců o Československo a jeho historii.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 213, 12. 9., s. 5
Annotation: Článek o návštěvě známého biologa a filozofa.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 208, 6. 9., s. 5
Annotation: Článek o dánském dramatikovi a jeho odvrácení od nacismu a vůdcovského principu po obsazení Československa.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 203, 31. 8., s. 7
Annotation: Článek o bratru švédského krále, princi Evženovi. O jeho intervencích ve prospěch našich občanů za války.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 201, 29. 8., s. 4
Annotation: Článek o dojmech z návštěvy Norska. Zmíněna četná představení Čapkovy hry Ze života hmyzu a její uvedení E. Walterem. Otištěno post mortem.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 196, 23. 8., s. 1
Annotation: Úvaha o československých poradách.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 195, 22. 8., s. 3
Annotation: Článek o propagačních úspěších Československa ve Velké Británii. Zasláno z Londýna.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 190, 15. 8., s. 2
Annotation: Článek o banderovcích.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 189, 14. 8., s. 5
Annotation: Článek o česko-belgické kulturní výměně.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 187, 12. 8., s. 4
Annotation: Článek o česko-dánských stycích, vlivech a situaci čs. krajanů v Dánsku.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 180, 3. 8., s. 3
Annotation: Článek o setkání s dánským představitelem.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 179, 2. 8., s. 4
Annotation: Článek o ozdravném pobytu 243 belgických děvčat v Jablunkově.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 171, 24. 7., s. 5
Annotation: Článek o nepochopitelné události ve Švédsku, kde běžel v kinech několik týdnů goebblesovský Harlanův film o Praze Die Goldene Stadt. A to...
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 168, 20. 7., s. 4
Annotation: Článek o pozitivních i negativních švýcarských ohlasech na ČSR.
Article