By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 71, 24. 3., s. 1
Annotation: Úvaha.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 296, 20. 12., s. 4
Annotation: Báseň. Příspěvek k aktuální jazykové diskusi zaslaný prof. Josefu Jiráskovi.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 294, 18. 12., s. 3
Annotation: Článek o úřední češtině. Mj. o jubileu nejmenovaného středoškolského profesora, o němž autor psal již před 10 lety do Lidových novin a...
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 289, 12. 12., s. 5
Annotation: Článek o novém (praktickém) užití slova ministryně. Připojeny názory Olřicha Bárty, M. Beilové a Judr. Fr. Matouše.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 282, 4. 12., s. 1-2
Annotation: Fejeton z Chicaga o amerických krajanech a jejich zvláštní češtině.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 279, 30. 11., s. 4
Annotation: Fejeton o slově převedeném z teorie do praxe.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 260, 8. 11., s. 1
Annotation: Úvaha o slově označujícím luxus.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 244, 18. 10., s. 4
Annotation: Fejeton o úřednické češtině.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 239, 12. 10., s. 5
Annotation: Článek o úctě k jazyku. Zmíněn sběr frazeologie ve Středních Čechách.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 234, 7. 10., s. 4
Annotation: Fejeton o změnách firemních štítů za okupace a o jejich nedůsledné obnově. Autorem je patrně Emil Krejčí (=Edvard Valenta).
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 233, 5. 10., s. 9
Annotation: Úvaha o češtině. Se zmínkou o knihách P. Eisnera Sonety kněžně a Kytice K. J. Erbena.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 190, 15. 8., s. 5
Annotation: Článek o užívaných slovech.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 174, 27. 7., s. 7
Annotation: Článek k edičnímu problému v druhém svazku díla F. X. Šaldy.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 166, 18. 7., s. 1
Annotation: Fejeton o jazykových poklescích v novinách.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 156, 5. 7., s. 6
Annotation: Úvaha o češtině.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 156, 5. 7., s. 6
Annotation: Fejeton o pokusu studentů na technice přeložit článek nejmenovaného literárního kritika do cizího jazyka. O nemožnosti dovést tento úkol do...
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 126, 31. 5., s. 6
Annotation: Článek ke snaze o prohloubení vzájemných kulturních styků mezi Čechy a Slováky.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 117, 20. 5., s. 4
Annotation: Úvaha o skloňovaní místních jmen v češtině.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 111, 13. 5., s. 4
Annotation: Fejeton. Přetisk dopisu manželů Poláčkových z USA do Prahy - s omluvou za trosky češtiny.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 71, 25. 3., s. 5
Annotation: Článek o srovnávání češtiny a italštiny.
Article