By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 84, 9. 4., s. 1
Annotation: Úvaha o zapojení Němců do Marshallova plánu.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 80, 4. 4., s. 5
Annotation: Fejeton o nedostatku v současném Bavorsku.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 79, 3. 4., s. 4
Annotation: Úvaha o trvalosti pojmů Goebbelsovy propagandy v současném Německu.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 68, 20. 3., s. 1-2
Annotation: Fejeton o německých vtipech a humoristických časopisech.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 65, 17. 3., s. 1-2
Annotation: Úvaha o požáru Říšského sněmu a následném neúspěšném monstrprocesu.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 29, 4. 2., s. 1-2
Annotation: Úvaha o německém karikaturistovi a ilustrátorovi Thomasu Theodoru Heinem, který zemřel ve Švédsku. Stručně o jeho pobytu v Praze a jeho angažmá...
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 297, 21. 12., s. 3
Annotation: Článek o chování a názorech německých novinářů přítomných na londýnské konferenci čtyř ministrů.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 5
Annotation: Článek o průjezdu poválečným Německem.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 281, 3. 12., s. 3
Annotation: Článek o mezinárodní politice.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 258, 6. 11., s. 3
Annotation: Fejeton o současném Německu.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 256, 4. 11., s. 1-2
Annotation: Fejeton o válečných zajatcích indického původu, kteří se dostali ze Sovětského svazu do německého zajetí a potom do zajetí kanadského.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 225, 26. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o Němcích a Dánech.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 213, 12. 9., s. 1
Annotation: Úvaha o spojeneckém rozhodnutí ohledně hospodářství Německa.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 211, 10. 9., s. 1
Annotation: Fejeton z Německa.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 211, 10. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o zničení berlínského centrálního krytu a návratu sochy Erota na Picadilly Cirkus.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 210, 9. 9., s. 1-2
Annotation: Fejeton a vzpomínka na společné věznění s V. J. Víchem v berlínském Moabitu.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 208, 6. 9., s. 5
Annotation: Článek o dánském dramatikovi a jeho odvrácení od nacismu a vůdcovského principu po obsazení Československa.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 202, 30. 8., s. 3
Annotation: Článek o táboře pro zajaté Němce v Dánsku. Otištěno post mortem.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 191, 17. 8., s. 5
Annotation: Článek o současném Německu. Fotografie Karel Ludwig.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 182, 6. 8., s. 3
Annotation: Článek zaslaný z Kodaně.
Article