By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 292, 16. 12., s. 5
Annotation: Článek.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 290, 13. 12., s. 5
Annotation: Článek o pravém autorství románu Hostinec U kamenného stolu. Před protektorátní cenzurou přikryl skutečného autora - Karla Poláčka - malíř...
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 239, 12. 10., s. 5
Annotation: Článek.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 228, 30. 9., s. 5
Annotation: Recenze knihy. O protivném kultu sv. Václava za Protektorátu.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 220, 20. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o příčinách vyprázdněnosti kaváren. Začalo to za okupace a dnes jsou jiné starosti.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 215, 14. 9., s. 3
Annotation: Článek o Masarykovu odkazu za Protektorátu.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 208, 6. 9., s. 4
Annotation: Fejeton o odposlouchávání telefonu, zvláště za Protektorátu.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 205, 3. 9., s. 4
Annotation: Článek o pětiletém výročí popravy členů odbojové skupiny, která posílala zprávy vyslanci Jaroslavu Lípovi do Bělehradu. Zmíněni redaktoři...
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 203, 31. 8., s. 7
Annotation: Recenze svazku protiněmeckých veršů, které byly za války ilegálně dopraveny do ciziny. Název zvolen podle Pavla Skály ze Zhoře. Připravil a...
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 203, 31. 8., s. 7
Annotation: Recenze knihy.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 187, 12. 8., s. 4
Annotation: Článek o činnosti Zdeňka Schmoranze na Protektorátu.
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 182, 6. 8., s. 3
Annotation: Článek o nacistickém panství nad Vyšším Brodem a tamním klášterem.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 180, 3. 8., s. 4
Annotation: Článek o své italské pouti za Protektorátu.
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 178, 1. 8., s. 5
Annotation: Recenze knihy o ilegálním odbojovém časopise.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 174, 27. 7., s. 7
Annotation: Článek o protektorátní tvorbě Fr. Halase.
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 166, 18. 7., s. 5
Annotation: Článek o vydání sborníku k 80tým narozeninám M. Murka. Sborník byl původně chystaný k vydání roku 1941, ale německá cenzura tomu zabránila.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 156, 5. 7., s. 7
Annotation: Článek o setkání s S. K. Neumannem za Protektorátu. Zmínka o jeho pseudonymu Jan Bedrna užitém v Lidových novinách.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 127, 1. 6., s. 1
Annotation: Úvaha o odsuzování příživníků na květnové revoluci. Úvodník.
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 112, 14. 5., s. 5
Annotation: Recenze knihy. Připojeno vyjádření, že obyčejní lidé se za druhé republiky chovali k židům lépe než intelektuálové. Připomenutí statečné...
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 112, 14. 5., s. 2
Annotation: Článek o smrti bývalého (protektorátního) ministra školství, historika českého práva. Zemřel nedlouho po očištění národním soudem.
Article