By entering the CLB databases, you agree to acknowledge the use of the CLB resources in all your work. Example: "During the work on this research paper [book/presentation/text...] use was made of the Czech Literary Bibliography research infrastructure – https://clb.ucl.cas.cz/, (ORJ identifier: 90136).“


1
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 82, 7. 4., s. 5
Annotation: K návštěvě francouzského básníka.
Article
2
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 82, 7. 4., s. 5
Annotation: K návštěvě dvou francouzských kulturních pracovníků.
Article
3
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 68, 20. 3., s. 5
Annotation: K poděkování polského básníka svému českému překladateli. Obsáhlá citace dopisu.
Article
4
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 66, 18. 3., s. 7
Annotation: Článek od vyslance ČSR v Bruselu.
Article
5
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 64, 16. 3., s. 5
Annotation: Úvaha o Němcích a možnosti napsat román popisující hrůzy, které páchali za války. Zmíněna návštěva Johna Steinbecka minulý rok v Praze.
Article
6
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 59, 10. 3., s. 5
Annotation: O možnostech spolupráce.
Article
7
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 46, 24. 2., s. 5
Annotation: O článku v časopise Kultúrny život III, č. 2, kde bylo otištěno pojednání o našich kulturních stycích s Maďarskem.
Article
8
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 46, 24. 2., s. 5
Annotation: O prvním dvojčísle VI. ročníku buletinu Bulletin de Droit Tchécoslovaque.
Article
9
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 4, 1948, č. 42, 19. 2., s. 5
Annotation: Vailland promluvil na 12. literárním úterku Svobody.
Article
10
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 297, 21. 12., s. 6
Annotation: Recenze překladu do angličtiny, který pořídil Karel Offer.
Article
11
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 293, 17. 12., s. 5
Annotation: Článek o norské básnířce Ingeborg Refling Hagen. Zvláště o její báseň Svobodná myšlenka, která pojednává o Československu, a kterou napsala...
Article
12
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 285, 7. 12., s. 7
Annotation: Článek o přednášce francouzského básníka v Denisově ústavu.
Article
13
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 279, 30. 11., s. 9
Annotation: Článek o odmítnutí divadelních výbojů E. F. Buriana jihoslovanským publicistou R. Zogovičem v časopise Borba. Zmíněn výboj A. Kolmana proti...
Article
14
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 277, 28. 11., s. 4
Annotation: Fejeton o česko-francouzských stycích a vztazích. Zmíněna nedostatečná recepce F. Kafky v Čechách.
Article
15
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 274, 25. 11., s. 5
Annotation: Článek o besedě, kterou uspořádal Čs. ústav v Londýně s účastníky zájezdu britského souboru Sadlers Wells do Československa o jejich dojmech...
Article
16
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 274, 25. 11., s. 5
Annotation: Článek o polském spisovateli. Mj. o jeho ohlasu u A. Procházky v prostředí Moderní revue.
Article
17
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 271, 21. 11., s. 5
Annotation: Článek o učitelce a propagátorce polštiny. Do Prahy přijela před první světovou válkou a s usídlením jí pomohl T. G. Masaryk.
Article
18
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 267, 16. 11., s. 5
Annotation: Článek o dánském šlechtici Rosenkranzovi, který byl z Dánska vyhoštěn pro milostnou aféru s následky. Jeho ostatky odpočívají v Týnském...
Article
19
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 263, 12. 11., s. 5
Annotation: Článek o přednášce polského hosta Leona Šilera o divadle v lidové demokracii.
Article
20
In: Svobodné noviny. -- ISSN 1802-6273. -- Roč. 3, 1947, č. 261, 9. 11., s. 7
Annotation: Článek o překladu románu Bohuše Beneše Boží ves. V Británii kniha vyšla s předmluvou Thomase Manna.
Article